SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Преговорите за НРД 2018 на светло - извънболнична помощ

Затворена

623
Участници
77
Коментари

Това е първата част от общата дискусия ПРЕГОВОРИТЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2018 на светло. В нея експертите, участници в работните групи на БЛС и НЗОК всеки ден ще качват протоколите с договорените промени за извънболничната помощ.

Втората част, която е отделна дискусия, се отнася за преговорите за промени в болничната помощ.

Д-р Галинка Павлова, зам.-председател на БЛС

Описание

Тази година преговорите за Национален рамков договор между БЛС и НЗОК закъсняха много. Уверявам ви, че това не е по вина на съсловната организация. Кадровите промени и в МЗ, и в НЗОК, липсата на много нормативни документи с отношение към преговорите забавиха стартирането на работните срещи между експертните групи от съсловието и НЗОК.

Отчитайки тези утежняващи фактори, осъзнавайки, че е изключително важно да успеем да договорим параметри, които да направят работата ни по-ефективна, по-лесна и освободена от административни тежести, ние от БЛС се  мобилизирахме и сложихме началото на преговорната година в частта Извънболнична помощ.  Водени от желанието преговорите да бъдат напълно прозрачни, стартираме тази дискусия в CredoWeb. В нея ще анонсираме и коментираме  промените в НРД, които ще настъпят по отношение на ОПЛ, лекарите от специализираната извънболнична помощ и Медико-диагностичните лаборатории. Всеки ден след края на преговорите ние ще качваме протоколите от работните срещи с идеята да получим като обратна връзка вашите коментари и аргументирани становища.

Мнението ви е важно за нас, защото ние от БЛС се стремим да постигнем договор, които да бъде балансиран по отношение на интересите на всички колеги. Затова ви моля да бъдете активни в дискусията, да споделите своите виждания и препоръки по какъв начин може да променим предложенията, за да изработим заедно един по-добър договор.

Кои са важните приоритети в Извънболничната помощ?

  • ПРОЗРАЧНОСТ
  • БАЛАНС МЕЖДУ ИНТЕРЕСИТЕ НА ОПЛ И СПЕЦИАЛИСТИ
  • ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИ КАКТО ПРИ ОПЛ, ТАКА И ПРИ СПЕЦИАЛИСТИ

Предварително благодаря за вашата активност. Мнението за всеки един от вас е важно и ценно за БЛС. Ние ще се опитаме да обобщим вашите препоръки и мнения и ще защитим интересите ви, за да изработим рамков договор, който създава по-добри условия за работа въпреки трудностите на времето и на системата, в която работим.

 

 

 

Прикачени файлове

pdf
Протокол от 3.01.2018 г.
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
ПРОЕКТ НРД 2018 за МД
623
Участници
77
Коментари

Коментари

Loading...