SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Преговорите за НРД 2018 на светло - болнична помощ

За специалисти

585
Участници
61
Коментари

Това е втората част от общата дискусия ПРЕГОВОРИТЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2018 на светло. В нея експертите, участници в работните групи на БЛС и НЗОК всеки ден ще качват протоколите с договорените промени за БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ.

Първата част, която е отделна дискусия, се отнася за преговорите за промени в извънболничната помощ.

Д-р Венцислав Грозев - председател на БЛС

Описание

Уважаеми колеги,

Макар и с голямо закъснение преговорният процес между БЛС и НЗОК за 2018 г. започна. От 8 януари страртираха дебата за болничната помощ. БЛС, разчитайки и на компетентността на бордовете по специалности,  има за цел да постигне договор с финансови параметри, значително по-добри, отколкото през 2017 г.

 

Предвиденото увеличение за болничната помощ за годината е 148 млн. лв. и огромната цел на БЛС е тази сума да бъде използвана за повишаване на цените на клиничните пътеки, които от 11 г. не са мърдали. Всички болници – и общински, и областни, и университетски, са в изключително тежко финансово положение тези 148 млн. за възможност те да получат глътка въздух. Това обаче е процес, който трябва да бъде достатъчно осветен и да достигне до всеки, когото касае Националния рамков договор. Затова  в работните групи е постигнато съгласие след всяка експерктна среща да се публикуват протоколите, където достатъчно етично да бъде отбелязано постигнатото до момента и това, което остава да се реши. Очакваме НЗОК и в частност нейният Надзорен съвет, в крайна  сметка да се съобразят със становището на БЛС, което е и становище на работещите в системата, които ежедневно се сблъскват с проблемите. Затова правим и тази дискусия в CredoWeb, за да дадем прозрачност и яснота за всички вас, представители на лекарската гилдия у нас.

 

Тези преговори дават възможност да променим текстовете в прословутата Наредба 2, в която всички знаем, че е пакетът за медицински дейности в болничната помощ. Те са и шанс да бъдат променени някои алгоритми, които по-скоро утежняват, отколкото улясняват лечебно-диагностичния процес, като целта е да се повиши качеството на медицинската услуга. 24-часовият прием, минималният болничен престой също са включени в дневния ред на преговорите и стремежът ни е да постигнем такива условия, които максимално да улеснят работата на колегите по места.

 

Най-важната ни задача и приоритетна цел е  тези 148 млн. лв. да отидат в цени на клиничните пътеки, а не в обеми. Това е начинът надлимитната дейност, която през 2016 г. бе формирана с решение, а през 2017 г. – с договор, да бъде платена. Това е един от вариантите за компенсаторен механизъм.

 

Протоколите можете да разгледате в пркачените файлове!!!

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf
Протокол от 18.01
pdf
Протокол Ревматология
pdf
Протокол Нефрология
pdf
Протокол Клинична имунология
pdf
Протокол Гастроентерология
pdf
Протокол Кардиохирургия
pdf
Протокол УНГ
pdf
Протокол Хирургия
pdf
Протокол Урология
pdf
Протокол Ортопедия и травматология
pdf
Протокол Кардиология
pdf
Протокол Нуклеарна медицина
pdf
ПРОЕКТ НРД 2018 за МД
585
Участници
61
Коментари

Коментари

Loading...