здравна политика Актуално

Преговорите за НРД 2018 на светло - болнична помощ

Затворена

409
Участници
27
Мнения

Това е втората част от общата дискусия ПРЕГОВОРИТЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2018 на светло. В нея експертите, участници в работните групи на БЛС и НЗОК всеки ден ще качват протоколите с договорените промени за БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ.

Първата част, която е отделна дискусия, се отнася за преговорите за промени в извънболничната помощ.

Д-р Венцислав Грозев - председател на БЛС

Описание

Уважаеми колеги,

Макар и с голямо закъснение преговорният процес между БЛС и НЗОК за 2018 г. започна. От 8 януари страртираха дебата за болничната помощ. БЛС, разчитайки и на компетентността на бордовете по специалности,  има за цел да постигне договор с финансови параметри, значително по-добри, отколкото през 2017 г.

 

Предвиденото увеличение за болничната помощ за годината е 148 млн. лв. и огромната цел на БЛС е тази сума да бъде използвана за повишаване на цените на клиничните пътеки, които от 11 г. не са мърдали. Всички болници – и общински, и областни, и университетски, са в изключително тежко финансово положение тези 148 млн. за възможност те да получат глътка въздух. Това обаче е процес, който трябва да бъде достатъчно осветен и да достигне до всеки, когото касае Националния рамков договор. Затова  в работните групи е постигнато съгласие след всяка експерктна среща да се публикуват протоколите, където достатъчно етично да бъде отбелязано постигнатото до момента и това, което остава да се реши. Очакваме НЗОК и в частност нейният Надзорен съвет, в крайна  сметка да се съобразят със становището на БЛС, което е и становище на работещите в системата, които ежедневно се сблъскват с проблемите. Затова правим и тази дискусия в CredoWeb, за да дадем прозрачност и яснота за всички вас, представители на лекарската гилдия у нас.

 

Тези преговори дават възможност да променим текстовете в прословутата Наредба 2, в която всички знаем, че е пакетът за медицински дейности в болничната помощ. Те са и шанс да бъдат променени някои алгоритми, които по-скоро утежняват, отколкото улясняват лечебно-диагностичния процес, като целта е да се повиши качеството на медицинската услуга. 24-часовият прием, минималният болничен престой също са включени в дневния ред на преговорите и стремежът ни е да постигнем такива условия, които максимално да улеснят работата на колегите по места.

 

Най-важната ни задача и приоритетна цел е  тези 148 млн. лв. да отидат в цени на клиничните пътеки, а не в обеми. Това е начинът надлимитната дейност, която през 2016 г. бе формирана с решение, а през 2017 г. – с договор, да бъде платена. Това е един от вариантите за компенсаторен механизъм.

 

Протоколите можете да разгледате в пркачените файлове!!!

Прикачени файлове

pdf
pdf
409
Участници
27
Мнения

Мнения

Loading...