SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Диагностика и съвременно лечение на заболяванията на аортата

За специалисти

230
Участници
25
Коментари

Уважаеми колеги,

 

Искам да ви поканя на дискусия за аортните заболявания, в която да обсъдим всички аспекти – от рисковите и предразполагащи фактори, през профилактиката и диагностиката до различните подходи в съвременното лечение – хирургически и ендоваскуларни методи.

Съвременната медицина ни дава възможност не само да спасим пациенти, които преди години със сигурност биха загинали, но и да постигнем едно нормално качество на живота им.

Това ни задължава да познаваме рисковите фактори и особено острите прояви на аортните заболявания, за да можем да поставим навременна адекватна диагноза и да осигурим на пациента достъп до високотехнологично лечение.

В дискусията участват и двама представители на моя екип от Аджибадем сити Клиник – София: д-р Ивета Ташева и д-р Зоран Станков.

Като основен рисков фактор за настъпването на аортна дисекация е доказана артериалната хипертония с принос в 80 на сто от случаите. Две трети от засегнатите пациенти са мъже. Захарният диабет и тютюнопушенето са други доказани рискови фактори.

При по-младите пациенти сериозна роля играят генетичните синдроми, които са вродени, напр. синдрома на Марфан.

 

Често се поставя въпросът дали аортната дисекация и аортната аневризма са различни заболявания.

Нашето мнение е, че това е едно и също заболяване с две проявления и то именно в контекста на наследственото предразположение. Най-често става въпрос за така наречените еластопатии: слабост на медията, на средния слой от стената на аортата. И кагото са налице посочените по-горе други предразполагащи фактори, вероятността за инцидент нараства многократно. Напр. за аневризма на абдоминалната аорта рискът нараства 7 пъти!

В съвременните европейски и американски клинични ръководства лечението на аортните заболявания – дисекация и аневризма се разглеждат заедно. Всички си спомнят термина „дисекираща аневризма“, но има аневризми без дисекация, както и дисекации без аневризма. Става въпрос за различно проявление на един и същи патологичен процес.

Изключително важно е всеки пациент, който е носител на съответните рискови фактори, да бъде изпращан на доплерехографско изследване на сърцето и съдовете, а при установено нарастване размера на възходящата и/или на абдоминалната аорта, да се предприеме КТ с контраст. В момента това изследване е златният стандарт за установяване на аортна патология.

 

Пациентите със съмнение за аортна дисекация трябва своевременно да бъдат насочвани към аортен център с възможност за комплексна диагностика и лечение – ендоваскуларно или хирургично.

През последните години ендоваскуларното лечение на аортата става златен стандарт на световно ниво. В нашия център го прилагаме успешно от много години 24 часа в денонощието и 365 дни в годината.

През последните години усилено обсъждаме разпределението на средствата в здравеопазването. Важно е да се отделят средства и за съвременното лечение на аортните заболявания, защото те са с много висока смъртност, а адекватното лечение връща пациентите като активни членове на обществото.

Ще очакваме вашите коментари, клиничен опит и въпроси в нашата дискусия.

230
Участници
25
Коментари

Коментари

Loading...