SafeValue must use [property]=binding: (see http://g.co/ng/security#xss)

Кои са уникалните предимства на апарата за хеликална томотерапия

За специалисти

262
Участници
24
Коментари

 

Тази дискусия има за цел да насочи Вашето внимание към възможностите за по-ефективно лъчелечение на апарата за хеликална томотерапия на УСБАЛО. Специалистите от Клиниката по лъчелечение очакват Вашите коментари и са готови да отговорят на всички Ваши въпроси.

 

 

Описание

 

Уважаеми колеги,

 

Искам да насоча вниманието ви върху предимствата на апарата за хеликална томотерапия на УСБАЛО и възможностите му за по-ефективно лъчелечение. Той е уникален за страната хибрид между компютърен томограф и линеен ускорител с номинална енергия 6 мегаволта. Предимствата му в сравнение с другите ускорители са, че:

 

 • успоредно с облъчването се прави и скенeр на пациента – може да се коригира в реално време плана за облъчване при промени на размера на тумора или на структурата
 • позволява облъчване на големи части от тялото (с дължина до 135 см) и обеми с неправилни форми, така че дозата да се разпредели хомогенно в тумора, с минимално облъчване на здравите органи и структури
 • при тумор на главата или шията позволява максимално запазване на критичните органи (напр. слюнчената жлеза), което осигурява комфорт на пациента и редуцира лъчевите реакции

Доц. Иглика Михайлова, нач. отделение по перкутанно лъчелечение

 

Уважаеми колеги,

 

Ключово предимство на нашия апарат по хеликална томотерапия е, че с него може да се направи радиохирургия при неправилен обем или форма (конвексен или конкавен). За разлика от другите линейни ускорители радиохирургията с нашия апарат за хеликална томотерапия позволява прецизно облъчване при изкривен обем или в близост до критичен орган.

Главен принцип на радиохирургията е увреждане на ендотела на кръвоносните съдове, като по този начин се намалява кръвообращението в тумора и висококите дози действат директно, като предизвикват некробиоза.

Основните показания за радиохирургия са:

 

 • артевенозни малформации
 • всички доброкачествени новообразувания на мозъка – аденоми, менингиоми и др.
 • белодробен карцином
 • карцином на панкреаса
 • карцином на белия дроб
 • хипернефрома
 • при мозъчни метастази и при екстракарниални метастази
 • до 5 лезии в различните органи

Д-р Димчо Георгиев, отделение по перкутанно лъчелечение

262
Участници
24
Коментари

Коментари

Loading...