SafeValue must use [property]=binding: (see http://g.co/ng/security#xss)
Образна диагностика Обща медицина Онкология УНГ Хирургия

Кои са уникалните предимства на апарата за хеликална томотерапия

Затворена

254
Участници
24
Коментари

 

Тази дискусия има за цел да насочи Вашето внимание към възможностите за по-ефективно лъчелечение на апарата за хеликална томотерапия на УСБАЛО. Специалистите от Клиниката по лъчелечение очакват Вашите коментари и са готови да отговорят на всички Ваши въпроси.

 

 

Описание

 

Уважаеми колеги,

 

Искам да насоча вниманието ви върху предимствата на апарата за хеликална томотерапия на УСБАЛО и възможностите му за по-ефективно лъчелечение. Той е уникален за страната хибрид между компютърен томограф и линеен ускорител с номинална енергия 6 мегаволта. Предимствата му в сравнение с другите ускорители са, че:

 

 • успоредно с облъчването се прави и скенeр на пациента – може да се коригира в реално време плана за облъчване при промени на размера на тумора или на структурата
 • позволява облъчване на големи части от тялото (с дължина до 135 см) и обеми с неправилни форми, така че дозата да се разпредели хомогенно в тумора, с минимално облъчване на здравите органи и структури
 • при тумор на главата или шията позволява максимално запазване на критичните органи (напр. слюнчената жлеза), което осигурява комфорт на пациента и редуцира лъчевите реакции

Доц. Иглика Михайлова, нач. отделение по перкутанно лъчелечение

 

Уважаеми колеги,

 

Ключово предимство на нашия апарат по хеликална томотерапия е, че с него може да се направи радиохирургия при неправилен обем или форма (конвексен или конкавен). За разлика от другите линейни ускорители радиохирургията с нашия апарат за хеликална томотерапия позволява прецизно облъчване при изкривен обем или в близост до критичен орган.

Главен принцип на радиохирургията е увреждане на ендотела на кръвоносните съдове, като по този начин се намалява кръвообращението в тумора и висококите дози действат директно, като предизвикват некробиоза.

Основните показания за радиохирургия са:

 

 • артевенозни малформации
 • всички доброкачествени новообразувания на мозъка – аденоми, менингиоми и др.
 • белодробен карцином
 • карцином на панкреаса
 • карцином на белия дроб
 • хипернефрома
 • при мозъчни метастази и при екстракарниални метастази
 • до 5 лезии в различните органи

Д-р Димчо Георгиев, отделение по перкутанно лъчелечение

254
Участници
24
Коментари

Коментари

Loading...