SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Новости и предизвикателства при използване на имунотерапия за лечение на солидни тумори

Дискусия за специалисти
125
Участници
6
Коментари

 

Уважаеми колеги,

 

Тази дискусия има цел да постави фокуса Ви върху новостите и предизвикателствата при използване на имунотерапията при лечение на солидни тумори. През последните няколко години имунотерапията все по-интензивно навлиза в онкологията и конкретно в лечението на солидните тумори. Нови индикации се появяват  буквално на всяко тримесечие.

Има обаче много детайли и спорни моменти, които са обект на специално внимание и дебат.

Нашият екип в лицето на младите онколози д-р Спартак Вълев и д-р Теодора Караниколова ще отговарят на вашите въпроси.

 

Проф. Константа Тимчева,

ръководител на Клиниката по медицинска онкология в МБАЛ "Надежда" и редактор на най-новия учебник по медицинска онкология у нас

Описание

 

Eдно от големите предизвикателства е отчитането на ефекта от имунотерапията.  При химиотерапията това става  на базата на критериите за оценка на отговора на лечение при солидни тумори. След около 2-3 месеца лечение с конвенционална компютърна томография можем да кажем какъв е отговорът на тумора.

При имунотерапията не е така. Конвенционалната компютърна томография може да покаже увеличаване на обема на тумора или нещо, което изглежда като увеличаване на обема. В същото време ефектът по отношение на първичното огнище или на метастатичните огнища може да бъде много добър. Трудно може да се прецени дали има полза от това лечение и ако не, кога трябва да бъде спряно.

Друго предизвикателство при имунотерапията са т.нар. предиктивни биомаркери. При таргетната терапия  имаме т.нар. предиктивни биомаркери, които дават предварителна представа за това дали дадена терапия ще работи. При имунотерапията най-голямото предизвикателство е намирането на подобни биомаркери, които да покажат точно  коя популация пациенти е подходяща за това лечение и при коя няма смисъл.  Друго предизвикателство на имунотерапията е нейното съчетаване с конвенционалните методи на лечение на онкологичните заболявания - хирургия, лъчетерапия, химиотерапия. Първоначално имаше данни, че лъчетерапията може да усили ефекта на имунотерапията, след това се оказа че тя  по-скоро усилва токсичността до неприемливи нива.

Каня ви да дискутираме  какво е настоящото място на имунотерапията в лечението на солидни тумори, какви са предизвикателствата,  тенденциите и бъдещата й роля.   

 

Д-р Спартак Вълев,

онколог в МБАЛ "Надежда"

 

 

 

С навлизането на имунотерапията през последните години все по-интензивно се говори за имуноонкология. В резултат се промениха и стандартите за лечение на много от онкологичните заболявания.

Все още обаче има голям брой неизяснени въпроси – как да бъдат комбинирани имунопрепараните с таргетна терапия, дали ще бъдат толкова ефективни при ниска токсичност, как се комбинират с химиотерапия и т.н.

Налага се да се познават добре и страничните ефекти на химиотерапията – не само от онколозите, но и от другите специалисти. Те са много по-различни от наблюдаваните при цитостатично лечение и таргетна терапия, тъй като видът токсичност е по-различен и е обусловен от имунната реакция на организма. Страничните ефекти могат да се появят както в хода на лечението, така и много по-късно след спиране на лечението. Обикновено при голяма част от пациентите терапиите се понасят сравнително добре. За да ги и разпознаят обаче и да се обърнат навреме към специалист, пациентите трябва да са много добре обучени.  Понякога имуномедиираните реакции могат да са много тежки и очакваме с нетърпение ерата на персонализираната имуноонкология, когато предварително ще е ясно кои пациенти са подходящи за имунотерапия, кога е за предпочитане моно-, кога – комбинирана терапия.

Колеги, каним Ви на дискусия, в която да обсъдим предизвикателствата и новите аспекти на имунотерапията!

 

 

Д-р Теодора Караниколова,

онколог в МБАЛ "Надежда

 

 

125
Участници
6
Коментари

Коментари

Loading...