SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Нови възможности за лечение на пациенти със статинова нетолерантност

Дискусия за специалисти
357
Участници
40
Коментари
д-р Детелин Димов
д-р Детелин Димов
Кардиология
д-р Роксиния Бинкова Узунова
д-р Роксиния Бинкова Узунова
Общопрактикуващ лекар
д-р Дора Матеева
д-р Дора Матеева
Кардиология
д-р Иво Ботушанов
д-р Иво Ботушанов
Общопрактикуващ лекар
д-р Юлияна  Атанасова
д-р Юлияна Атанасова
Обща медицина
д-р Нели  Софиянска
д-р Нели Софиянска
Вътрешни болести
д-р Галя Валентинова
д-р Галя Валентинова
Общопрактикуващ лекар
Денислав Иванов
Денислав Иванов
Кардиология
д-р Кристина Симеонова
д-р Кристина Симеонова
Общопрактикуващ лекар
д-р Николай  Узунов
д-р Николай Узунов
Вътрешни болести
1 2 3 4 5 ... 30

Автор

проф. Асен Гудев, дм