SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Кога да се избере имунотерапия при лечение на метастазирал стадий на BRAF меланома

За специалисти

112
Участници
14
Коментари

Уважаеми колеги,

 

Много ще се радвам, ако проявите интерес към въпроса за лечението на малигнена меланома в напреднал стадий. 

До 2010 г. се смяташе, че напредналият стадий е нелечим, а петгодишната преживяемост беше в рамките на 5 до 10%. Наскоро обаче излязоха резултати от нововъведени терапии, според който преживяемостта е 35-40%. Това е един голям напредък в лечението на меланома.

Новостите при лечението на меланома започнаха с откриването на т.нар. BRAF мутация. В напреднал стадий тези тумори подлежат на таргетна терапия. Когато мутацията липсва, се провежда имунотерапия.

Характерно за таргетната терапия е, че има много бърз отговор, туморът бързо се повлиява тумора. След няколко месеца до 1 г. обаче  при комбинацията настъпва  резистентност и след това резултатите се влошават.

Характерно за имунотерапията е, че отговорът настъпва по-бавно - за 2-3 месеца. Процентът на пациентите е малко по-нисък отколкото при таргетната терапия, обаче ефектът е много по-продължителен. Затова сега възникна въпросът дали при пациенти, при които има тази мутация на тумора на BRAF гена, не е по-добре да се започне лечение с имунотерапия вместо с таргетна терапия. Засега се оформят няколко групи пациенти, където може би ще бъде по-добре да се започне с имунотерапия. Това са тези, при които има високи стойности на лактат дехидрогеназата. Тя е резултат от анаеробното дишане на туморната клетка. Натрупва се около туморната микросреда и е признак на бързо развитие на тумора. При високи стойности на лактат дехидрогеназата таргетната терапия има доста по-скромни възможности. Затова се очаква от имунотерапията да е по-подходяща в тези случаи.

Другите случаи, когато може би ще се препоръчва имунотерапия при BRAF позитивни тумори, е когато има мозъчни метастази, които не се развиват бързо и има възможност да се гони продължителен ефект именно с имунотерапия.

Окончателните отговори на тези въпроси се очакват от face to face проучванията, които вървят сега и чиито резултати се очакват през 2020 г.

Досега беше доста точно определено кога се прилага таргетна терапия и кога имунотерапия като първа линия. Напоследък обаче гайдлайните не са така категорични. Просто се споменава, че всички продукти, които са за имунотерапия и за таргетна терапия, са регистрирани като първа линия и се оставя на лекуващия лекар да избере начина на лечение. В това отношение е хубаво лекарите да споделят своя опит при лечението на пациенти с BRAF позитивни тумори, при които са започнали лечението с имунотерапия, било защото не са имали информация за BRAF мутацията или по друга причина.

Трябва да се знае, че при всеки един от препаратите, приложени, като втора линия, след като вече е започнато лечение с друг вид терапия, резултатите са по-ниски, отколкото ако се провеждат като първа линия. Така че и в това отношение бихме могли да дискутираме доколко бихме могли да разчитаме на всяка една терапия като втора линия. 

 

Ще се радвам, ако споделите мнението си по следните въпроси:

  • В кои случаи бихте започнали имунотерапия  при метастазирал BRAF позитивен меланом?
  • Трябва да ли това да бъде предшествано от генетично изследване?
  • При евентуална реимбурсация на адювантната таргетна терапия и имунотерапия кои пациенти би трябвало да се включат (посочете граничната степен на риска

Очаквам Ви в Credoweb за нашата дискусия

 

Доц. Красимир Киров,

началник на Клиниката по онкодерматология 

в УСБАЛ по онкология

Описание

 

Целта на тази дискусия е онкодерматолози и химиотерапевти да споделят своя опит при лечение на меланома. 

112
Участници
14
Коментари

Коментари

Loading...