SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Може ли всеки да спаси живот?

Отворена дискусия
373
Участници
98
Коментари
д-р Илия  Шиков
д-р Илия Шиков
Общопрактикуващ лекар
д-р Нели   Митева
д-р Нели Митева
Гастроентерология
д-р Румяна Панева
д-р Румяна Панева
Обща и клинична патология
д-р Наталия Зартова
д-р Наталия Зартова
Вътрешни болести
д-р Мариана Янева
д-р Мариана Янева
Гастроентерология
маг.-фарм. Радка Ангелова
маг.-фарм. Радка Ангелова
Технология на лекарствата с биофармация
д-р Румен Иванов Тонев
д-р Румен Иванов Тонев
Авиационна медицина
д-р Нефизе Фургьова
д-р Нефизе Фургьова
Общопрактикуващ лекар
1 2 3 4 5 ... 31

Автор

д-р Десислава Кателиева
Лекар Този профил е потвърден

д-р Десислава Кателиева