SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Специализациите в България - кариерно развитие или безкрайно лутане

За специалисти

166
Участници
24
Коментари

Уважаеми колеги,

 

След дълго и изморително 6-годишно следване в медицинските университети идва нов етап от живота Ви. Важен и труден избор, от който зависи вашето кариерно развитие. Какво и къде да специализирам, как да получа информация за свободни места са въпроси, които си задава всеки студент по време на неговото обучение и най-вече през последната година от следването си.

 

Основният проблем е, че много от колегите не са запознати с нормативния документ, уреждащ въпроса за специализациите в България, като нямат представа къде могат да открият информация за това колко места има в различните лечебни заведения по специалности. Освен това начинът на кандидатстване, разликата между теоретично и практическо обучение по време на специализация, местата за специализанти държавна поръчка, също са въпроси без отговор за много млади колеги.

 

От друга страна финансовият аспект на специализациите смущава редица студенти и ги поставя пред дилемата за специализация извън територията на България.

 

С цел да поставим основата на бъдещи инициативи за по-добра информираност и кариерно ориентиране в медицината бихме искали да Ви поканим на онлайн дискусия. Студентите трябва да могат да изберат своята бъдеща специалност с поглед върху реалната обстановка и да са осведомени по всеки въпрос, на който не могат да открият отговор.

 

Колкото сте по-активни, толкова по-добре, защото е нужно да бъдат разгледани в цялостен аспект всички недостатъци в сегашната нормативна уредба и това да  е предпоставка за организация на информационни срещи, на които Вашите въпроси да получат компетентен отговор.

 

Ето защо ние Ви предлагаме следните въпроси за дискутиране и ще очакваме Вашите мнения, въпроси и предложения относно зададената тема:

 

  • Кой, къде и кога обявява информацията за специализациите – бройките по специалности и лечебните заведения, в които се провеждат?
  • Как се кандидатства за обявените места за специализация? Има ли конкурси?
  • Заплаща ли специализантът такса за обучението си? Какъв е нейният размер?
  • Какво заплащане получават специализантите по време на своята специализация в даденото звено?
  • Лечебните заведения получават ли субсидии за специализациите от Министерството на здравеопазването?
  • Необходимо ли е да има форуми за кариерно развитие на медицинските специалисти и как биха им помогнали те?
  • Какви са Вашите идеи и предложения за промени в Наредбата за специализациите?

 

Модератори:
 

Д-р Елеонора Христова, специализант по социална медицина и здравен мениджмънт, асистент към Катедра „Социална медицина и обществено здраве“, Факултет по обществено здраве към МУ Пловдив.

Стефан Ценов, студент по медицина, 4 курс в МУ София, Асоциация на студентите изследователи

Анна Даниелова, студент по медицина, 4 курс в МУ София, Асоциация на студентите изследователи

Иван Атанасов, студент по медицина, 6 курс в МУ Пловдив, председател на Асоциацията на студентите - медици в България

Описание

Дискусията е подходяща за студенти и  специализанти

166
Участници
24
Коментари

Коментари

Loading...