Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Верификацията на лекарствата - какво трябва да направят аптеките срещу фалшифицирането

Участници

Мнения