Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Аортокавална фистула. Идеи за лечение?

Участници

Мнения

avatar
д-р Иванка Стойчовска

Педиатрия

16 май 2019 14:49

Според мен е рисково оперативно лечение. Бих препоръчала консервативно лечение.

avatar
Д-р Ивета Ташева

Кардиология

13 мар 2019 16:22

Пациентът е изключително рисков за отворена хирургия, поради субсистемната пулмонална хипертония, екстремната дилатация на VCI (допълнително увеличаваща риска от интраоперативно кървене), хипердебитна циркулация през дясна камера. В литературата попаднахме на сравнително малък брой пациенти с ACF, почти всички в контекста на руптурирала аневризма на абдоминалната аорта. От всички описани (под 10) ятрогенни случаи, не е опсан нито един с толкова дълго персистиране на шънта.

avatar
д-р Наделин Красимиров Николов

Съдова хирургия

8 мар 2019 14:28

Абсолютно, без скенер не може да се планира прецизно. Ако е удобен случая може освен графт да се мисли и за дивайс за затваряне на междупредсърден дефект, но само ако е с PTFE мембрана.

avatar
Д-р Димитър Николов Николов

Съдова хирургия

7 мар 2019 22:38

Много интересен случай. Добре е да се направи КТ за по-добро планиране на интервенция- вероятно може да се сложи плъг. Ако комуникацията между аортата и ВК е много широка и къса, може да се мисли за стентграфт в аортата с фенестрация или комин за лявата бъбречна артерия. 

avatar
проф. Андрея Андреев

Съдова хирургия

9 мар 2019 00:19

Много тежка патология, -един аналогичен случай опериран от Доц. З. Лазаров с асистенция от мен и Проф. Гиров едва не екзитира на масата поради много тежката интраоперативна хеморагия и може би майсторската автохемо-трансфузия на водещият анестезиолог на ВМА - Доц. Петков е една от причините да оживее пациента. Случаят е публикуван в Int J Angiol и предизвика голяма дискусия. Така или иначе, това се случи преди доста години и сега, при наличие на стентграфтове, е безмислено рискована една отворена операция. Препоръчвам ендоваскуларно решение, вероятно със стентграфт. Проф. А. Андреев