SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Аортокавална фистула. Идеи за лечение?

Отворена дискусия
41
Участници
4
Коментари

Проф. И. Петров, Д-р З. Станков, Д-р И. Ташева, Д-р П. Поломски

Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център

Описание

•59г. мъж с тежка десностранна сърдечна недостатъчност
•Перманентно предсърдно мъждене
•Състояние след десностранна нефректомия на 25г. възраст

Проведената КТ аортография обективизира голяма аортокавална фистула с контрастиране на екстремно дилатираната vena cava inferior (IVC) по време на артериалната фаза (виж прикачена снимка по-горе). Проведохме инвазивно изследване с артериография на a. renalis dextra (с JR катетър, виж прикачено видео 1) и венография на IVC (с Pigtail катетър, виж прикачено видео 2). 

Идеи за лечение? 

41
Участници
4
Коментари

Коментари

13 мар 2019 16:22

Пациентът е изключително рисков за отворена хирургия, поради субсистемната пулмонална хипертония, екстремната дилатация на VCI (допълнително увеличаваща риска от интраоперативно кървене), хипердебитна циркулация през дясна камера. В литературата попаднахме на сравнително малък брой пациенти с ACF, почти всички в контекста на руптурирала аневризма на абдоминалната аорта. От всички описани (под 10) ятрогенни случаи, не е опсан нито един с толкова дълго персистиране на шънта.

Абсолютно, без скенер не може да се планира прецизно. Ако е удобен случая може освен графт да се мисли и за дивайс за затваряне на междупредсърден дефект, но само ако е с PTFE мембрана.

Много интересен случай. Добре е да се направи КТ за по-добро планиране на интервенция- вероятно може да се сложи плъг. Ако комуникацията между аортата и ВК е много широка и къса, може да се мисли за стентграфт в аортата с фенестрация или комин за лявата бъбречна артерия. 

Много тежка патология, -един аналогичен случай опериран от Доц. З. Лазаров с асистенция от мен и Проф. Гиров едва не екзитира на масата поради много тежката интраоперативна хеморагия и може би майсторската автохемо-трансфузия на водещият анестезиолог на ВМА - Доц. Петков е една от причините да оживее пациента. Случаят е публикуван в Int J Angiol и предизвика голяма дискусия. Така или иначе, това се случи преди доста години и сега, при наличие на стентграфтове, е безмислено рискована една отворена операция. Препоръчвам ендоваскуларно решение, вероятно със стентграфт. Проф. А. Андреев