Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Да останат ли болниците търговски дружества

Участници

Мнения

Описание

През последните години юридическата форма на съществуване на здравните заведения често се сочи като сериозна пречка пред нормалния достъп на пациентите до медицинска помощ. Редица експерти смятат, че едно Търговско дружество има за основна цел печалба и едва като вторична цел - диагностика и лечение. Самата емблема "Търговско дружество" сякаш петни името на професията, свързана с най-главната ценност - здравето. Лекарите и другите медицински специалисти също са недоволни, и то с пълно основание, защото "търговската дейност" не носи очакваното материално благоденствие. Или поне не за всички, работещи в системата. 

Нужна ли е промяна според вас и в каква посока?

Ако се промени юридическият статут на болниците, какъв трябва да стане?

Какъв е начинът ограничените пари за здравеопазване да се използват максимално ефективно, така че и пациентите да имат повече възможности за изследвания и терапии, и медиците - по-достойни доходи?

Ясно е, че лесни решения няма, но очевидно от някъде трябва да се започне?

Кажете вашето мнение - чрез CredoWeb то достига до всички институции, имащи отношение към създаването на законите и управлението на здравеопазването.

 

 

 

Ттекста по-долу е публикуван във Форума на    Dir.bg  от днес 03.12.2019 г.:

Според заложените напъни за създаване на средна класа у нас, мнозинството с решението по бюджета на НЗОК още веднъж доказа несъстоятелността на положената политика през 1998 г. с учредяването на тази прословута НЗОК. Предвидени са само 4, 67 милиарда лева РАЗХОДИ. Вероятно има раздел „Приходи“ в този бюджет, но за тях нищо не се казва в статията. Конкретно не ми е известно кой син лемур е наложил скотоумието си с това причудливо понятие НЗОК. Упълномощена да предлага на болниците някакъв си рамков договор, на практика се развързват ръцете на посредници да печелят от посредничество, вместо да се предвиди възможността за научен напредък в областта на новите технологии при здравеопазването. Този Закон за здравното осигуряване е неконституционен, понеже предоставя една привилегия на БЛС и на съюза на зъболекарите да изготвят съвместно този рамков договор – чл.53 и 54.. През ония 45 години, редовна практика беше я профсъюзите, я БКП или ДКМС да излизат със съвместни постановления, което си беше чиста проява на привилегия. В днешните неолиберални условия, същата песен чуваме, само че в друга тоналност. Допуска се съвместно издаване на договори, които няма как да се атакуват в съдебен спор, понеже ГПК допуска атакуването на административни актове, включително и вътрешно правните по реда на преюдициалните обстоятелства. Нявга нямаше въведена възможност за трети страни да атакуват договор, който им нанася щети, факт, във който всеки може да се увери, че порочната система от ония 45 години продължава да ражда и сега нарушения на основните човешки права. Задължителното здравно осигуряване е такъв пример за нарушени човешки права, понеже привежда правото на здраве със задължение за заплащане. Само при тоталитарните общества се процедира така, че едно право да се счита задължение след заплащане. На всяко право следва да има насрещно задължение не може да бъде разумен повод да акламираме подобна политика. Изопачено е принцип на облигационното право, че страните си определят както права, а така също и адекватни задължения. Това правило е изопачено в разглеждания случай и трябва да се промени.По дълбоко убеждение НЗОК следва да се закрие и на нейно място да се учреди Републикански фонд“ Профилактика и лечение“ с почти същите права, без правото да се произнася коя медицинска помощ този фонд не желая да подкрепя с финансиране на необходимите и присъщи за нея разходи. Понеделник 03 Декември 2019 г. https://business.dir.bg/comments/deputatite-okonchatelno-glasuvaha-4-7-mlrd-lv-za-zdraveopazvane" target="_blank">https://business.dir.bg/comments/deputatite-okonchatelno-glasuvaha-4-7-mlrd-lv-za-zdraveopazvane>

налага се да бъда ответник по дело на Еврохоспитал от Пловдив.Тук само бегло изнасям малък фрагмент от подгатвящото се възражение пред съда в Плевен.


I.- Обстоятелства свързани с ищеца по дело №6666/2019 г. на Плевенски Районен съд. 1.-С член 1-ви, алинея 1-ва, точки 1-15 от Търговския Закон са изброени всички онези сделки, които може да извършва един търговец. В неговата аления 3-та е конкретизирано, че: „За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1. Въведено е задължителното вписване в Търговския Регистър при Агенцията по Вписванията с което се признава юридически статус на вписаните обстоятелства.Тоест, болницата става юридическо лице-търговец. През 2006 г. Организацията на Обединените Нации приема КОНВЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ 2006 ГОДИНА Съотносими към настоящето дело са въведените в тази Конвенция определения на понятия, задължителни за страните, ратифицирали тази Конвенция. За Справка: https://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/Ch_IV_15.pdf" target="_blank">https://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/Ch_IV_15.pdf> Конвенцията категорично отрича възможността болниците да извършват сделки, като дейността им е определена като медицинска помощ. В Преамбюла на тази Конвенция изрично се мотивира за необходимостта от премахване на всякаква дискриминация най-вече по отношение на хората с увреждания: п) Изразявайки загриженост относно трудностите, пред които са изправени хората с увреждания, подложени на множество или утежнени форми на дискриминация по признак раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален, етнически, общностен или социален произход, имотно състояние, място на раждане, възрастов или друг статус…“ Подчертания с надебелен шрифт текст е принципно съотносим към дейността на болниците у нас които не зачитат тази задължителна мотивировка в ежедневната си работа, включително и Еврохоспитал-Пловдив. Пледираме за несъстоятелност на исцовата претенция на основание чл.5(4) от Конституцията. Справка:Конвенцията е публикувана в ДВ, бр. бр. 12 от 10.02.2012 в села за Република България от 03 Май 2008 г. http://bg.spondylitisbg.org/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0/ С тази ратификация Република България се ангажира да създава и прилага политики в сферата на уврежданията и инвалидността в съответствие с нормите, регламентирани в Конвенцията. Противно на този всеобщ ангажимент, ЕВРОХОСПИТАЛ, И НЕ САМО ТАЗИ БОЛНИЦА У НАС НИ НАЙ-МАЛКО СА СЕ АНГАЖИРАЛИ С ПРИЕТИЯ ОТ ВЛАСТТА У НАС АНГАЖИМЕНТ.

avatar
доц. Радослав Радев

Фармакология

29 ное 2019 14:48

Някой знае ли какъв е статутът ня здравните заведения в ЕС 

до Владислав ГОРАНОВ Министър на Финансите feedback@minfin.bg 2019-11-23 10:15:10 Saagmir1 ОТЛИНЕН /6/ на доцента. Според китайски проучвания, мисля че беше, в края на века , ракът ще е първият по смъртност фактор. Личното ми впечатление от посещението на онкологии в България е, че като че ли във всяко семейство има по един болен от рак. Заделянето на средства за нуждите на имунотерапията е лесен за уреждане въпрос. Трябва гласуване да има що се касае до бюджетни средства. Само че нашенското мнозинство се е юрнало да купува военна техника- самолетите F-16 противно на приоритета ЧОВЕК. Все пак, нека споделя какво мисля за бързото осъществяване на тази идея. Стопанската академия в Свищов през последните години не може да събере достатъчно студенти. Базата от общежития стои празна вече три години.А тя включва: столова с принадлежаща кухня, шест блока за около 80 човека в блок, настанени по трима в стая с отделен санитарен възел.Това означава, че там може да се лекуват по 400 човека най-малко на един прием.Остава само да се прокара Интернет в стаите и телевизия и да се закупят нови одеяла, чаршафи и калъфки за възглавници. Да се обзаведат на всеки етаж кабинетите на лекуващите лекари.Има централно парно. Освен тези благоприятни обстоятелства, в Общината има проект за прокарване на нов мост между Свищов и Зимнич. А това предполага, че може да се потърси допълнително финансиране и от страна на Румъния. Ето защо се включвам индивидуално в тази петиция като отправям това писмо до министъра на Финансите г-н Горанов. Той е възпитаник на академията и е малко вероятно да изпитва ненавист към нейното преструктуриране в смисъл, да се промени собствеността на академията в полза на този терапевтичен център с респективно обезщетение за други нужди на академията.Мога от сега да обещая, че ще се постарая да стане така, че подсилването на имунитета да става включително и по методите на китайската медицина която разполага със знания за подобна терапия.Без да претендирам за заплащане мога да се ангажирам с обучението на нашите лекари по тези източни методи. Моя милост вече е пациент на онкологиите начиная от април т.г. събота, 23 ноември 2019 г. https://dnes.dir.bg/comments/tragna-petitsiya-za-poveche-shans-za-zhivot-na-desetki-hilyadi-onkobolni-u-nas " target="_blank">https://dnes.dir.bg/comments/tragna-petitsiya-za-poveche-shans-za-zhivot-na-desetki-hilyadi-onkobolni-u-nas

avatar
д-р Стефка Данева

Педиатрия

19 ное 2019 16:13

Всичко за търговията със здравето на българския гражданин е казано и показано. Стигнахме от нямане на болница за деца до събиране на капачки за здравето на деца! Позор! Вече ме е срам да казвам, че съм лекар, педиатър. Покрай сухото гори и суровото. Задължително членуване в БЛС - иначе си нелигитимен, никой си ти! Гилдията е разбита от правилото "Разделяй и владей!" В системата  - отганизиране на всякакъв вид подсистеми с цел печелене на "черни пари". Няма адекватно остойностяване на медицинския ни труд. Работа под натиск - финансов, медиен и ... недай Боже!   Човекът е националната сигурност! Ако някой се интересуваот Нея! Ако здравеопазването е Храм - вън търговците от него!

avatar
д-р Румяна Тодорова

Кожни и венерически болести

11 ное 2019 08:24

Прекрасно зная какво предлагат болниците, д-р Грозев! Готова съм да обсъдя тази тема с вас, но тя е обект на друга дискусия. Никой не е казал, че трябва да са търговски дружества. Просто трябва да се извърви един път за да се стигне до премахването им. Иначе пак ще стане хаос и пак лекарите и сестрите ще бъдат недоволни. Не може нещата да се случват отзад напред. Пак ще вържем колата пред коня и после точно вие ще задавате въпроса: кой го направи? Защо нищо не говорите за извънболничната помощ? Няма държава в ЕС, която така безцеремонно да е изоставила този вид помощ! В България всичко е болници! Затова и качеството е такова!

avatar
г-жа Анна Тодорова Славова

Аюрведична медицина

16 ное 2019 11:25

Да. И аз смятам, че не е необходимо да са търговски дружества, но вв

avatar
Гриша Димов Грозев 16 ное 2019 12:26 Редактиран

Има клаузи в законите които повеляват че болниците зачитат Търговския Закон.Има друг обект за критика, който няма да се хареса на колегите медици.Става дума за БЛС, който е неправителствена организация с делегирани права както през ония 45 години.БЛС съвместно със Здравната Каса налагат един рамков договор на болните.В същност това е договор на двама срещу трети.Медиците в тази организация постоянно менят своя устав, което говори за една нестабилност на обществените отношения вътре при тях, рефлетиращи върху отношенията с други трети лица.Законът в чл.53 и 54 от ЗЗО е създал една привилегия на БЛС, което е неконституционно.Никой не е длъжен да зачита договорите на НЗОК и БЛС, понеже няма подобна повеля в Основния ни Закон.На практика, обаче, нещата се насилват някакси с вътрени административни актове и така принуждават човека да търпи принудите на касата и БЛС.Госпожо Тодорова. Това което споделих току-що трябва да имате предвид когато твърдите че познавате продукта на болниците. Те ни предлагат нищожен договор за изпълнение. Иначе според облигационното право, договорите имат действие само между страните, но не и по отношение на трети леца. В това тяхно п оведение чрез тези неравностойни договори за медицинска помощ болниците се оказват нов диктатор, сиреч нов тоталитаризъм.

avatar
д-р Константина Кирова

Акушерство и гинекология

18 ное 2019 14:54

Благодаря д - р Тодорова, че засегнахте въпроса с извънболничната специализирана помощ. Би трябвало да се инициира дискусия . Реформата не е само лични лекари и болници.

avatar
д-р Алма Узунова-Генова

Гастроентерология

4 ное 2019 11:14

Не е необходимо болниците да са търговски дружества

avatar
д-р Румяна Тодорова

Кожни и венерически болести

28 окт 2019 10:46

За да имат пациентите достъп до по- широк пакет услуги не са причина търговските дружества. Има прекалено много лечебни заведения, особено болници, в страната и ресурсът се разпилява. Защо лекарите отиват да работят на няколко места? Ако получава достойно възнаграждение едва ли някой ще тича по центрове и кабинети! Първата работа, която трябва да се извърши е истинска акредитация на ЛЗ и всичко, което е неработещо да се ликвидира или преструктурира в ЛЗ, което ще е необходимо в региона (хоспис, ЦСМП и др.). После следва преразпределение на финансовия ресурс и когато системата се успокои тогава можем да помислим и за статута на ЛЗ. Това означава и промяна в нормативната база. От кога не е променяна Наредбата за основния пакет?! Да не засягам и темата за диспансеризацията! Колко пари изтичат там без никакъв положителен ефект за пациента. Има още много, много неща, които трябва да се решат преди да се стигне до темата "търговски дружества".

Вижте всички коментари...
avatar
Гриша Димов Грозев 2 ное 2019 16:00 Редактиран

Доктор Тодора не е наясно какво в същност пред лагат болниците. Усллуга или стока. През ония 45 години беше услуга, в днешните времена-стока.И защо са нужни тези посредници или разпространители на медицински продукти?

avatar
доц. Димитър Калайков

Педиатрия

4 ное 2019 18:41

Търговия и здравеопазване са принципно антиподи!

avatar
доц. Димитър Калайков

Педиатрия

4 ное 2019 18:42

Търговия издравеопазване са принципно антиподи и тогава нищо добро не се получава.


avatar
д-р Елена Борисова Василева дм

Педиатрия

23 окт 2019 21:06

Болниците не трябва да са търговски дружества

Българският Лекарски Съюз инициирал тази дискусия е проявил желанието си да се уредят така нещата, че лекарите и сестрите да имат по-големи заплати, така ми изглеждат нещата. Видяхме по телевизията стачки на медицински персонал, все за големи заплати. Питам се, а защо никой не видя една прекрасна възможност за тотално разрешение на пороците в наложения модел на здравеопазване. Ще запитате какъв нов модел. Но нека първо да преценим, кое е по-важно:войната или мира.Моя милост е на мнение, при това непоколебимо, че дебатираните съвсем наскоро три милиарда лева за някакви щатски изтребители ще се дадат от джоба на населението за да можело да бъде по-добре защитено. Абе който мисли така , дявол да го вземе, мисли за джоба си преди всичко. Чисто и просто предлагам на лекарския Съюз да излезе с една хубава декларация, че предлага да се ОТУПЯТ обратно частните болници и да се реновират държавните.Последните са почти всички в някаква несъстоятелност или пред несъстоятелност. Защо да не превърнем България в световен център на лечебния туризъм. Допълнително ще трябва може би по Черноморието да се откупят няколко хотела, и без това има доста обяви за продажба за да се превърнат в модерни болници, ЦЕЛОГОДИШНИ!! Ще продаваме Слънце, Вода и чист въздух и едва ли ще имаме някакви проблеми от икономическо естество по-късно. Във военно отношение може и да сме "умрял кон", ама кой вади нож на умрял кон??? Така че юристите при БЛС да подготвят нужната Декларация, за да си отдъхнем малко от малко от престъпната перестройка натрапена ни под благовидното було на демокрация.

avatar
д-р Радка Иванова Петрова

Кардиология

6 авг 2019 13:51

Здравейте,форумът стана поле за изява на хора,които не само не са медицински кадри,а и имат съмнително психично здраве.Влизат в лични разпри и квалификации,държат се назидателно,това не решава въпросите и проблемите ни.Моля,администраторът да си влезе в ролята!

avatar
д-р Мариана Костадинова

Педиатрия

30 юни 2019 16:48

Извинявам се за късното включване по темата.

Моето мнение, но не и становище е, че Търговското дружество е временен полу-етикет за болничните заведения (тук и последната дума също е някак си нетактична ;) ) 
Щом има повдигане на такъв сериозен въпрос, може би времената и техните нрави се изменят така, че се вече почва по-ясно да се вижда истината за идеята на здравеопазването и идеята за лечението - за да има здравеопазване трябва Институция, а за лечението - Дружество.

Павел Ставрев,
Не ми се струва да сте доктор или лекар.Защо? Защото според определение на Световната Здравна Организация, здравето е ЕДНО ФИЗИЧЕСКО, ДУХОВНО И СОЦИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ.Тоест, то съдържа три градвни емемента, така че да се нарече здраве. А сега кажи къде виждаш стока в социалното благополучие.Или при духовното такова.Следователно, не може да дърдорим и да натрапваме едно комерсиално разбиране за зравето, само и само за да оправдаем собственото си невежество. За подобни твърдения и разбирания  е редно да се дава диплома за коминочистач.

avatar
Павел Ставрев

Радиобиология

13 юни 2019 08:39

Здравето е стока и тези които го продават не може да не се занимават с търговия! Да си затваряме очите за това е лицемерие. 

avatar
Петър Галев 13 юни 2019 13:41

Драги г-н Ставрев, въпросът е кои субекти "продават" тази стока - дали е конкретният лекар или здравното заведение, или пък здравноосигурителният фонд... По отношение на стоките нашият народ доста добре умее да си прави сметката. Но явно не възприема здравето от тази гледна точка - иначе всеки би дал мило и драго да не се стига до големи разходи. Хората смятат, че всичко им се полага срещу една доста скромна месечна вноска и изобщо не им е тема да направят нещо превантивно за себе си, така че да няма нужда от скъпи изследвания и лечения. 

А защо не се запитаме, поради каква причина се нелага да се заплащат някакви си там "скъпструващи консумативи" Вече 20 години как функционира тази Каса, не можеше ли да се намери инженер, който да изфабрикува тези консумативи, предимно от метал.Примерно, специална ножица или скалпел, или лапароскоп. Можело е, ама било е късно да се вреди, уредили се силни на деня, които са сключили договор за доставка и това са само две фирми в България, които внасят такива консумативи. И да не би да си мислите, че е нямало процент към касичката на СДС? Те измислиха тази схема, подобна на тази със златното ни находище, дадено на концесия за 30 години. можело е да се закупи лиценз за производство, но и за него е било вече твърде късно?!

avatar
д-р Стамен Касалов

Ендокринология и болести на обмяната

12 юни 2019 01:12

Здравейте, колеги ! Не се съмнявам, че повечето от вас недвусмислено застават зад идеята, че болниците не трябва да бъдат търговски дружества. На първо място има огромен конфликт на интереси. Липсва всякаква мотивация да се приемат тежки пациенти, които биха задълбочили финансовото състояние на отделенията и на болницата като цяло. На трето място не се прилагат изследвания и лечение по медицински индикации , а по "финансови индикации".  И още ред други... 

По същата логика да направят и Полицията, и Съда, и затворите и те да станат търговски дружества. Звучи абсурдно , нали !

При търговските дружества важи един принцип, че при закупуване на стока, ти се дава гаранция. А тези МБАЛ нито дават, нито пък имат намерението да дават. Следователно, не може да ги причисляваме към търговските правосубекти, а само към сивата икономика, тоест към бандитските структури организирани от вноситерлите на този Закон за Здравното Осигуряване от 1998 г. А кой беше тогава мнозинство във властта?