453
Участници
67
Мнения
SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

ОЦЕНКА НА КОЖНИ ИЗГАРЯНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Дискусия за специалисти приключила
453
Участници
67
Мнения
453
Участници
67
Мнения

Описание

Уважаеми колеги,

Каня Ви да се включите активно в дискусионния панел на тема" Оценка на кожни изгаряния и терапевтично поведение"