Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

ОЦЕНКА НА КОЖНИ ИЗГАРЯНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Участници

Мнения

Default image

д-р Елмира Павлова дм

Описание

Уважаеми колеги,

Каня Ви да се включите активно в дискусионния панел на тема" Оценка на кожни изгаряния и терапевтично поведение"