SafeValue must use [property]=binding: 6b58a7f5187c9dfc4047a0ad1638853d (see http://g.co/ng/security#xss)

За и против мярката "разпределение" и наистина ли държавата "издържа" младия специализант?

Отворена дискусия
19
Участници
6
Коментари
19
Участници
6
Коментари
19
Участници
6
Коментари

Описание

Дискусия на тема колко е справедлива новата мярка на министъра и не е ли отчаян опит да се спасят западнали лечебни заведения на гърба на младия специалист. В тази дискусия ще се обсъждат евентуалните проблеми, които произтичат от тази промяна, неяснотите и заплахата младите лекари да напускат още по-смело страната ни. Добре са дошли студенти по медицина, специализанти и специалисти. 

Коментари

https://www.credoweb.bg/publication/117053/korigirat-naredbata-za-spetsializatsiite

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEZBHopnmNTLAkdIUAQU5ryXErH3DCVAj0lqfeq8K2XnVq7Q/viewform Моля, който е запознат с промените в Наредба 1 за специализациите, да попълни анкетата. Резултатите ще представяме на среща с МЗ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEZBHopnmNTLAkdIUAQU5ryXErH3DCVAj0lqfeq8K2XnVq7Q/viewform Моля, който е запознат с промените в Наредба 1 за специализациите, да попълни анкетата. Резултатите ще представяме на среща с МЗ.

Здравейте!Радвам се,че започва дискусия за търсене пътища за специализацията на новозавършилите млади колеги!Аз съм от старото поколение,когато задължително имахме разпределение от държавна комисия към Здравното министерство и помня,че не винаги се спазваха правилата:едни от нас изпълниха посочените работни места,но имаше и колеги с "Превилегии",които заеха места в университетите , бързо получиха научни титли и станаха преподаватели.Считам,че по време на обучението по медицина,трябва да се набляга на нашето призвание да лекуваме нашия български народ,защото преди всичко сме българи и нашата родина е България ,и знаем,че камъкът си тежи най-много на родното място.Нека се дадат възможности за специализации в чужбина,но с условие за връщане в родината, повече  семинари и конференции за иновациите в медицината по работни места,с кратко откъсване от ежедневната работа.Очаквам мнения и препоръки от колегите.С уважение:Доктор Людмила Костова-Враца-31.07.2019г.

Трябва да се създадат условия на труд. Също така да се промени статутът на лекаря специализант- той не е просто студент или докторант,както гласи законът за висшите учебни заведения, а е хем обучаващ се, хем активно работещ. По тази логика, трябва да се промени статутът на лекаря специализант, той трябва да получава заплата от болницата, да му се превеждат пари от НЗОК и отделно, ако държавата сметне за удачно (заради успех) или заради дефицитна специалност да го финансира, тя да покрива средства за учебници, абонамент за скъпи изданив и списания, спонсориране на основни курсове, курсове и квалификаци в чужбина, научна дейност в чужбина. Местата за разпределение трябва да се дефинират сега-за момента са неясни, не е ясно и кои са дефицитните специалности. МЗ иска да праща завършен специалист на разпределение в непривлекателни болници, като тогава не гарантира, че заплатата няма да е под две минимални, нито гарантира достойни условия на труд. Трябва да има санитарен минимум- осигурена квартира, минимум три заплати и ДМС за лекар специалист. Иначе се нарушава свободното движение в ЕС. Засягат се младите лекарски семейства с деца, които са се установили в определен град и тепърва ще зачисляват специалност.

Здравейте,Г-жо Мария Русимова!Съгласна съм с Вас,но се съмнявам,че отговорните органи ще предоставят всички необходими условия за специализантите и ще има пак изтичане на млади и кадърни колеги на Запад!Благодаря за Вашата теза!С уважение:Доктор Людмила Костова-Враца-02.08.2019г.