Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 330f7577c44aa67ef5c09aeca6a14102 (see http://g.co/ng/security#xss)

Оптимално лечение на пациенти с аортна клапна патология

Участници

Мнения

4c384dd8dc21ecee9b826bded2ee697f

Описание

Дискусията е предназначена за кардиолози, кардиохирурзи, специалисти по образна диагностика, ОПЛ и анестезиолози. Целта й е повишаване на тяхната компетентност за минималноинвазивните хирургични процедури и за катетърното имплантиране при аортна клапна патология и  способността им да избират типа процедура според индивидуалните особености на пациента. Тя се модерира от проф. Иво Петров - медицински директор на Сити Клиник, проф. Н. Златарева -  началник интензивно кардиологично отделение,  д-р Асен Келчев – началник на отделение по Кардиохирургия; д-р Ясен Гецов – анестезиолог в Сити Клиник.