Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 24c7eb4c3b390b92829d3832632e05a1 (see http://g.co/ng/security#xss)

Иновации в лечението на хронична лимфоцитна левкемия

Участници

Мнения

79f5bad4ac37a16341e3ff52272a03f5

Описание

Уважаеми колеги,

В последните 15 години станахме свидетели на множество иновации в терапията на злокачествените заболявания на кръвта, които промениха съдбата на милиони хора по целия свят. Не само това, те промениха и нашата концепция за лечение на злокачествените заболявания. От една концепция, която се базираше изцяло на цитостатичните препарати, преминахме към един нов подход – въвеждането на биологичните методи и таргетните молекули за лечение на злокачествени заболявания.

Каня Ви да се включите във виртуална дискусия по темата хронична лимфоцитна левкeмия, да дискутираме индивидуалния подход към терапията на пациентите след първи релапс.

Готов съм, както да обсъдя вашите виждания по темата, така и да отговоря съобразно моите компетенции на възникнали у вас въпроси.

BG-VNCCLL-190057