Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: e6917d1c562cc86019f5bee041d7cafc (see http://g.co/ng/security#xss)

2019 година: кои са новостите в лечението на дислипидемиите

Участници

Мнения

b2265bfa8aa0a83e35ec3468f70746ef

Описание

Уважаеми колеги общопрактикуващи лекари,

През последните години сме свидетели на значителен напредък в лечението на дислипидемиите.

Имаме на разположение не само последни поколения много ефективни статини, но и нови медикаменти, които ни позволяват да контролираме сърдечносъдовия риск при особени групи пациенти, каквито са тези с фамилна хиперхолестеролемия.

Ще очаквам вашите коментари, въпроси и споделен клиничен опит от приложението на статините, мониторирането и продължителността на терапията, лекарствените взаимодействия и всичко, което ни вълнува във всекидневната ни практика.

Проф. Снежана Тишева