Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 68ae59444be97c788d998071ee3ac201 (see http://g.co/ng/security#xss)

Адекватен подход в аптеката към пациентите с алергия

Участници

Мнения

Default image

доц. Мария Стаевска, дм

db5a4675f392a4831ee353c3be83a0ba