Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: ae65c6c166e71fce721734c3bb028111 (see http://g.co/ng/security#xss)

Рискове за пациентите със сърдечно-съдови заболявания при пандемия от COVID-19

Участници

Мнения

64a74de0a56a478503b70af29675968d

Описание

Целта на тази дискусия е да информира кардиолозите и общопрактикуващите лекари за  актуалните рискове от усложнения при сърдечно болните в условията на пандемия от COVID-19. Модераторът проф. Снежана Тишева, ръководител на Катедрата по кардиология, пулмология и вътрешни болести в МУ-Плевен, ще Ви даде насоки за потенциалните сърдечно-съдови усложнения и увреждания, които могат да настъпят при пациенти с коронавирусна инфекция, независимо дали имат или не предшестващо ССЗ. Тя ще коментира начините, по които може да се изяви една COVID-19 инфекция извън респираторните симптоми, ще даде съвети за диагностика и превенция на пациентите със ССЗ. Ще бъдат засегнати темите за възможни лекарствени взаимодействия между стандартните терапии за лечение на ССЗ и различни антивирусни препарати, както и препоръки за дозиране и коригиране на дозата в условията на подобни лекарствени взаимодействия и др.