Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 4f3764546b4c3fbe64942f8168f0015b (see http://g.co/ng/security#xss)

Сърдечна недостатъчност - как да намалим риска от хоспитализации и да подобрим качеството на живот?

Участници

Мнения

caa603248e4d27837d00d7bf47ba211b

Описание

Тази дискусия е предназначена за кардиолози и общопрактикуващи лекари. В нейния фокус е ролята на минералкортикоидните рецепторни антагонисти за намаляване на риска от сърдечносъдова смъртност и хоспитализациите при сърдечна недостатъчност. Тя се модерира от кардиолога д-р Лиляна Мирчева, дм, от УМБАЛ "Св. Марина". В рамките на виртуалното събитие тя ще представи данни от международни проучвания за ефекта от еплеренон за облекчаване на състоянието и подобряване  на качеството на живот при пациентите със СН. Тя ще сподели свой клиничен опит и ще дискутира с Вас различни практически аспекти на тази терапия - дози,  странични ефекти, проследяване на клинични резултати.