Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 41c336587ba85c3b4d28972a18372025 (see http://g.co/ng/security#xss)

Тревожност и депресия – най-големите предизвикателства пред нас в условията на COVID-19

Участници

Мнения

bb101291f7841b72da1247d3e169e695

Описание

Тази дискусия е насочена към ОПЛ и има за цел да отговори на важни въпроси, касаещи психичните разстройства/състояния, които възникват при пандемията с COVID-19. На фокус ще бъдат следните теми: тревожност, депресия, механизми и основни методи за справяне със стреса в условията на пандемия.

 

Модератори са:

 

проф. Петър Маринов – специалист по психиатрия и съдебна психиатрия, гр. София

 

д-р Никола Марков – специалист по психиатрия, гр. Пловдив

 

Димитър Ганчев – клиничен психолог и психотерапевт, гр. София