Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: e1086bab336a59a98737788523ca4d5c (see http://g.co/ng/security#xss)

Желязодефицитна анемия – скритата опасност при хронични заболявания

Участници

Мнения

c4f2e7854094c6a2a3c9ec584a31956e

Описание

Какво е значението на желязодефицитната анемия при пациенти с различни хронични заболявания като сърдечна недостатъчност, хронични бъбречни и възпалителни чревни заболявания е тема на дискусия с модератори доц. Мария Токмакова, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, и доц. Милко Мирчев, ръководител на Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна.

 

Двамата специалисти поставят акценти върху значението на железния дефицит (ЖД), анемията като независим предиктор за преживяемостта при сърдечна недостатъчност, както и значението им при различни хронични заболявания на гастроентестиналния тракт. Припомнят видовете ЖД, основните биомаркери, с които се установява необходимостта от терапия, както и проследяването на ефективността от лечението. Слагат фокус върху изследванията, които са препоръчителни за определяне на риска при пациентите от неблагоприятно развитие на основното заболяване.

 

Доц. Токмакова и доц. Мирчев очакват вашите въпроси по тази актуална тема!

Видео