Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: e0dccdc8c99e9b768dcf99b953c06bcf (see http://g.co/ng/security#xss)

Дилемата на първа инжекционна терапия при захарен диабет T2

Участници

Мнения

e7f3b30c8b957638946c2c7d11f69e84

Описание

Предлагаме на Вашето внимание две видео презентации с участието на проф. Здравко Каменов, един от най-опитните в областта на диабета ендокринолози у нас, и д-р Десимира Миронова, също лекар с подчертани научни интереси в областта на захарната болест. Целта е представените от тях данни, насоки да провокират въпроси от ваша страна, да послужат за основата на дискусия, ориентирана към практическите аспекти на приложението на новите GLP1 рецепторни агонисти, тяхната ефикасност и безопасност, към индивидуален подход и намаляване на сърдечно-съдовия риск при диабетиците.

Двамата лектори очакват вашите въпроси, мнения и коментари!