Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 3b2550a485b7be13bce7a14de4213b23 (see http://g.co/ng/security#xss)

Валсартан - ползи отвъд АТ 2 рецепторната блокада и нови стандарти за лекарствена безопасност

Участници

Мнения

ca843e3c8118b3f36efd35d28ed484b7

Описание

Тази дискусия е насочена към кардиолози и общопрактикуващи лекари. Целта е да се погледне към добре познатата молекула валсартан, но от две нови и различни перспективи:

1. Кое прави Валсартан особено подходящ пациенти с наднормено тегло и хипертония? Връзката на Валсартан с хормона на енергийния метаболизъм - лептин, и ефекта върху симпатикусовата активност.

2. Откъде се появиха нитрозамините? Как въвеждането на нови методи за анализ и контрол на производството гарантират лекарствената безопасност.

Ще бъдат разгледани патофизиологичните механизми, отговорни за покачването на артериалното налягане при пациенти с хипертония и наднормено тегло/затлъстяване. На този фон ще бъде представен Валсартанът като много добра терапевтична опция при тези пациенти, тъй като той повлиява благоприятно нивата на лептина, което води до допълнително понижение на артериалното налягане и намаляване на телесното тегло на пациента.

 

Ще бъдат изнесени актуални доказателства, че проблемът с наличието на нитрозамини при производството на сартани и други лекарствени средства е решен, и въведените нови технологични методи за контрол на производството са гаранция за лекарствената безопасност.