Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 5367a5c8a083e00d8a6e446d4283e594 (see http://g.co/ng/security#xss)

Специално за ОПЛ: Интердисциплинарен подход към пациенти със ССЗ и метаболитни заболявания (уебинар)

Участници

Мнения

286af38400c9ee8c43543c545b61b477

Описание

Започна интердисциплинарният виртуален симпозиум на Berlin-Chemie на тема:

Интердисциплинарен подход към пациенти със ССЗ и метаболитни заболявания


Дата: 29.10.2020 г.

Час: 16:30 ч.

Продължителност: 120 мин.