Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 79cf5cba8d7628534ee53648c0cfb640 (see http://g.co/ng/security#xss)

Остри и хронични риносинуити в условията на COVID-19. Променя ли пандемията начина на лечение?

Участници

Мнения

0819958a057e142740d0412c17527898

Описание

Предстои пикът на острите респираторни вирусни инфекции, когато по традиция се наблюдава повишена честота на риносинуитите, особено в детска възраст. Проблемът често излиза извън рамките на оториноларингологията и е тясно свързан с бронхо-пулмоналната патология, алергията и промените в локалния и хуморален имунитет.

 

В условията на COVID-19 пандемията той добива и ново звучене. При голяма част от заразените случаи с COVID-19 клиничната картина е идентична с тази на останалите риносинуити и точната етиологична диагноза се поставя само със специфични тестове. Това поставя въпроса: трябва ли да променим терапията на риносинуитите в условията на COVID-19?

 

В последния европейски консенсус EPOS 2020 се набляга на няколко ключови въпроса, единият от които е все по-нарастващата антибиотична резистентност в глобален мащаб, поради което лечението на острия риносинуит започва със симптоматично лечение. Дори и при доказан бактериален произход на острия риносинуит, поради неговия самоограничаващ се характер, антибактериална терапия се прилага само при тежко клинично протичане.

 

Не по-малко тревожна е и прекомерната употреба на деконгестанти и други назални препарати за локално приложение. Масова практика е пациентите да се самолекуват или да не спазват предписанията за продължителността на терапията.

 

В дискусията ще се обсъждат клинично-практически аспекти на терапията при остри и хронични риносинуити, а модератор е проф. Румен Бенчев, специалист с доказан опит и високи научни интереси.