Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: e1171bb134e547309924263e83481a2a (see http://g.co/ng/security#xss)

Мометазон: да разширим познанията за показанията

Участници

Мнения

30f22239ee9deae91d4b7e1b3b8d83de

Описание

В тази дискусия ще обърнем специално внимание на многобройните ползи от интраназалните кортикостероиди, свързани с ефикасността, безопасността, механизма на действие и възможностите за тяхното приложение освен при алергичен ринит, също така и при остър и хроничен риносинуит.

 

Актуалната ситуация наложи нови подходи в много медицински направления и повдигна редица въпроси, като например трябва ли да се прекрати приложението на интраназални кортикостероиди в условията на настоящата COVID-19 епидемия.

 

ARIA и EAACI излязоха с категорични препоръки, че употребата на интраназални кортикостероиди не трябва да се преустановява по време на пандемията с COVID-19, тъй като не е установена връзката им с имуносупресия, а кихането и ринореята могат да засилят разпространението на вируса.

 

Освен това, ефективното купиране на симптомите на алергичен ринит спестява излишни посещения при лекар, както и излишни тестове за SARS-COV 2.

 

Модератор на дискусията е д-р Елена Петкова, Клиника по алергология,  УМБАЛ "Александровска"