Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 69856486e667b5596299406079786f06 (see http://g.co/ng/security#xss)

Индивидуален терапевтичен подход при лечението на пациенти със сърдечносъдови и бъбречни заболявания

Участници

Мнения

9305781933d4d76420fcfa696c833f76

Описание

 Берлин-Хеми/А. Менарини организира уебинар на тема:

Индивидуален терапевтичен подход при лечението на пациенти със сърдечносъдови и бъбречни заболявания

Виртуалното събитие е само за общопрактикуващи лекари.

Дата: 11 ноември

Час: 17:00 -19:00 ч.

Модератор: 

Доц. д-р Людмила Владимирова-Китова, Клиника по кардиология, УМБАЛ Св. Георги, Пловдив

Лектори: 

Проф. д-р Емил Кумчев, Клиника по нефрология, УМБАЛ Каспела, Пловдив

Доц. д-р Едуард Тилкиян, Клиника по нефрология, УМБАЛ Каспела, Пловдив