Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 94ae253b78f3c5ede39c3fede883f4fb (see http://g.co/ng/security#xss)

Антидепресанти - допирни точки между психиатрията и неврологията

Участници

Мнения

6ed1917892160e4b0ca757746a8da1a3

Описание

Честата коморбидност на пациентите с неврологични и психични заболявания е диагностично и терапевтично предизвикателство. Необходим ли ни е унифициран подход към такива пациенти и в кои случаи се налага интензивна колаборация между психиатри и невролози?

Двупосочната връзка между депресията и множество неврологични симптоми, синдроми и заболявания е тема на дискусия с модератори проф. Христо Кожухаров дм. и проф. Димитър Масларов дмн.