Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: ff9653b3d4fd8c0880d37b7290c5fcfc (see http://g.co/ng/security#xss)

Лекарите в новата реалност

Участници

Мнения

dbd36a8775290d3043c8912e86a47e9c

Описание

Пандемията от COVID-19 промени фундаментално комуникацията между лекарите и фармацевтичните компании и то за кратко време. След втората вълна се очаква и трета, а може би и последващи, които налагат промяна на цялостния бизнес модел. Ограниченият достъп до медицинските специалисти предизвика трескаво търсене на алтернативни методи и лавина от дигитално изпратени към тях послания - заговори се за "digital noise" (дигитален шум). "Количество" и "качество" на комуникацията обаче са две различни измерения. Лекарите промениха своята нагласа в полза на дигиталните активности.

Основните въпроси и предизвикателства на този фон остават:

 • Кои са най-ефективните дигитални формати и инструменти?
 • Как желаната информация да бъде поднесена атрактивно и увлекателно?
 • Кой ще спечели надпреварата за ограничения лимит от време на лекарите?
 • Използването на ефективна метрика за отчитане на различни онлайн активности.

Като пионер в тази област, CredoWeb налага и развива нови онлайн формати – виртуални дискусии, онлайн обучения и симпозиуми, уебинари, имейл маркетинг и др. Кои са най-желаните KOL’s в дадена област, които са най-горещите въпроси, свързани с клиничната практика, които са най-интересните новости и практики – това са въпросите, на които се търсят уникални отговори за всеки отделен проект. Резултатът се отразява в реално време на дашборд с най-новите инструменти за бизнес анализ.

 

В продължение на традиционната ни годишна конференция Pharma NextGen предлагаме на Вашето внимание актуален поглед върху дигиталната комуникация във фармацевтичния бранш. Това е първото от поредица месечни ъпдейти с коментари и анализи на новите тенденции, с които ще продължим през 2021 г.

Очаквайте:

PharmaNextGen - Reloaded   
Първо издание: 17 декември

Начало: 15 ч. 


 „Лекарите в новата реалност“ 

 

Уважаеми представители на фармацевтичния бизнес, 
Уважаеми експерти в медицината и здравеопазването, 


Динамиката на 2020 г. мотивира екипа на CredoWeb да разшири и ускори диалога за новата реалност в здравните системи по целия свят. Затова експертният форум PharmaNextGen ще има своите месечни издания - Reloaded. Защото в кризата всички имаме нужда от презареждане. 

 
Започналият още преди пандемията процес на съществена промяна в начина, по който работи маркетинга във фармацевтичната индустрия, днес вече не е пожелателен, а е условие за съхранение, развитие и успех. 

 

В серия от онлайн събития PharmaNextGen - Reloaded CredoWeb предлага

експертна информация, задълбочен анализ и многостранна дискусия по всички предизвикателства, пред които бизнесът е изправен. 

В стартовото издание 

PharmaNextGen - Reloaded: „Лекарите в новата реалност“

🟢 Гледната точка на:

 • д-р Красимир Койнов, началник Клиника по медицинска онкология,
 • д-р Надежда Митева – медицински онколог,
 • доц. Антоанета Гатева – ендокринолог,
 • д-р Атанас Пелтеков – ОПЛ;

🟢 Как фармацевтичната индустрия отговаря на предизвикателствата:

 • д-р Ана Цакова, Merck;
 • г-н Константинос Папаянис, MD MSD Bulgaria.

🟢 Фармацевтичният маркетинг на бъдещето:

 • Анализ на д-р Кунчо Трифонов, експерт с дългогодишен опит.

Акцентите:

 • Как се промени работата в болниците и доболничната помощ;
 • Има ли реален научен обмен;
 • Какъв е контактът с медицинските представители;
 • Какво очакват лекарите от фармацевтичната индустрия.