Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: e0e7b0e90e095178af7204fdfe93924e (see http://g.co/ng/security#xss)

COVID-19 и пациентите с хронични белодробни заболявания

Участници

Мнения

7338c1688fd474770c340610cd842f4d

Описание

Тази година беше трудна за всички и най-вече за вас, хората на предна линия, изправени пред сериозното предизвикателство да се грижите и поддържате здравето на пациента.

 

Затова екипът на Бьорингер Ингелхайм реши да организира виртуална дискусия, с участието на експерти от различни специалности, които ще бъдат избрани и поканени на базата на вашата обратна връзка и съобразно научния ви интерес. Целта е да ви дадем възможност  да споделите опит и да потърсите мнение по въпроси, отнасящи се до ежедневна ви работа.

 

Броят на засегнатите от COVID-19 се увеличава ежедневно заедно с познанията и разбирането за ефектите и последствията от пораженията на вируса. В тази трудна пандемична ситуация мултидисциплинарният подход и екипната работа са ключови за ефективната грижа за пациента.

 

Каним Ви да се включите активно в дискусията както с въпроси, така и с предложения, засягащи мултидисциплинарният подход в лечението на пациенти с Covid-19.

Дискусия