Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: c4b93df86b9727b9b4dea6e8151045d7 (see http://g.co/ng/security#xss)

ЗДТ2 като сърдечносъдово заболяване – съвременни възможности за превенция на риска

Участници

Мнения

b93c2035886fea0044d5c5c4b0aa2f9b

Описание

Настоящата дискусия е възможност за изчерпателен поглед върху сърдечносъдовите аспекти на ЗДТ2. Тя ще позволи на общопрактикуващите лекари да се запознаят в дълбочина с механизма на връзката между диабета и риска от сърдечносъдова заболяемост и смъртност. Във фокуса ще бъде също и рискът от хронично бъбречно заболяване при диабетно болни. Важно е кардио-бъбречно-метаболитната взаимосвързаност да се познава от лекарите, към които пациентът се обръща за първи път и да се има предвид при избора на терапия, защото според статистиката именно сърдечносъдовите заболявания са водеща причина за смъртността при пациентите със ЗДТ2. 

 

Модератори на събитието ще бъдат кардиологът д-р Александър Носиков, консултант кардиолог в Аджибадем Сити Клиник Младост София, и ендокринологът д-р Петя Консулова, която е главен асистент в МУ-Пловдив. Те ще засегнат актуалните терапевтични практики при ЗДТ2 и по-специално ефективността на SGLT-2 инхибицията с емпаглифлозин, както в посиганаето на метаболитните цели, така и за постигане на целите за кардио- и нефропротекция при пациентите с висок риск.