Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 186e732b5f2263eea59da55fe03246cd (see http://g.co/ng/security#xss)

Амбулаторни пациенти с COVID-19: теория и практика

Участници

Мнения

85e095e04f3396105f70f2495f28e835

Описание

Какъв подход и поведение на лекарите са най-удачни към амбулаторните пациенти с COVID-19, за да бъде проведена максимално ефективна терапия на заболяването.

Този важен въпрос е във фокуса на настоящата дискусия. През последната година медиците в доболничната помощ натрупаха значителен опит в това отношение, но въпреки безспорно ясните респираторни прояви, смущенията на гастроинтестиналния тракт, кардиологичните и неврологичните отклонения, има специфични насочващи признаци, които понякога затрудняват диагнозата, а и различно индивидуално клинично презентиране на инфекцията, което изисква по-задълбочен поглед.

Модераторът – д-р Магдалена Баймакова, гл.ас. в Клиниката по инфекциозни болести на ВМА, е един от специалистите на първа линия, натрупал солиден опит. Тя е автор и съавтор на над 110 научни публикации и на над 40 научни съобщения. Рецензент на над 100 научни ръкописи, подавани от други автори към научни списания с Impact Factor (IF). Носител на наградите „Млад медик на 2015”, „Млад медик на 2017”, „Дигитално активен лекар на 2017”, „Лекар, на когото българите вярват – 2020” и др.  

Д-р Баймакова ще даде насоки на общопрактикуващите лекари как най-ефективно могат да се менажират пациентите, които потърсят помощ, как да се диференцират тези, които имат предиспозиция за по-тежно протичане на инфекцията и кога е наложително да ги насочат към хоспитализация. Тя ще коментира последните новости в терапевтичната схема, тънкости, свързани с приложението на комбинираните антивирусни препарати, имуномодулаторите и антиагрегантните средства. Естествено в обсега на виртуалното събитие ще попаднат и ваксините – с много актуална информация, практически съвети и възможност за коментари по повод отделни клинични случаи.