Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 5e8b56c6f4034a57d7d4502110463006 (see http://g.co/ng/security#xss)

Антикоагулация с НОАК - нефрологични аспекти

Участници

Мнения

f0674c0db39a64c1fb91edd8f9350a38

Описание

Много често пациенти с предсърдно мъждене (ПM) са диагностицирани и с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). Редица са и рисковите фактори характерни както за ПM, така и за ХБЗ - хипертония, ДТ2, коронарни съдови заболявания. Въпреки множеството неуспорими данни за необходимостта от антикоагулантна терапия при пациенти с ПM, за ограничена популация от пациенти, каквито са тези със съпътстващо ХБЗ, данните от РКИ и реалната клинична практика са ограничени. Изисква се интердисциплинарен подход за адекватна оценка на статуса на пациента и индивидуализиране на терапията за постигане дългосрочните цели на лечение при пациенти с ПМ и ХБЗ. 

 

С темата на тази дискусия имаме възможност да насочим вниманието си върху един частен, но все пак много значим аспект на терапията с НОАК, а именно влиянието им върху бъбреците. Бъбречната функция е изключително хемодинамично зависима  от функцията на сърдечно-съдовата система. НОАК са основна част в клиничната практика и вече се препоръчват вместо Warfarin при лечението на предсърдно мъждене. Ефектите им върху исхемичните инциденти и кървенето са подробно документирани, но тези върху бъбречната функция все още са предмет на дискусия поради липсата на достатъчно данни от РКИ и такива от клиничната практика.

 

Настоящата дискусия е модерирана от проф. Емил Паскалев, началник на Клиниката по нефрология и трансплантология в УМЛАЛ „Лозенец” и председател на Българското дружество по нефрология. Тя е продължение на приключилото вече виртуално събитие на тема: „Ефективни терапевтични подходи при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, приемащи антикоагуланти”, модерирано от невролога доц. Росен Калпачки и засягащо базовите преимущества на Pradaxa и Praxbind на Boehringer Ingelheim като златен стандарт в актикоагулантната терапия при пациентите с предсъдно мъждене. 

 

Дискусията е предназначена за кардиолози, нефролози, ОПЛ, гастроентеролози, невролози, хирурзи, анестезиолози-реаниматори, които ще имат възможност да споделят мнение и да зададат въпрос.