Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 357d86f76af4adb94baa1d1cbc7bc8a1 (see http://g.co/ng/security#xss)

Ефективни терапевтични подходи при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, приемащи антикоагуланти

Участници

Мнения

f0674c0db39a64c1fb91edd8f9350a38

Описание

Предсърдното мъждене е най-разпространената сърдечна аритмия и причинява значителна заболеваемост и смъртност. Това е хронично заболяване, което спомага тромбообразуването, повишава цялостния риск от мозъчен инсулт петкратно и се асоциира с особено тежко клинично протичане на мозъчните инсулти. Една от основните цели на продължителното лечение на пациентите с предсърдно мъждене с директните орални антикоагуланти (ДОАК) е да се предотврати тромбоемболизма и да се редуцира рискът от мозъчен инсулт. Pradaxa е първият представител на групата на ДОАК, одобрен за употреба. Лекарственият продукт показва изключително благоприятен профил на ефикасност и безопасност, потвърден от многобройните клинични изпитвания и реалната клинична практика. В последствие беше направен нов пробив в антикоагулантната терапия - синтезът на специфичното неутрализиращо средство Praxbind . След поредица одобрения и положителни отзиви на регулаторните органи, Pradaxa се превърна в единствения ДОАК с одобрено за употреба специфично неутрализиращо средство. Това означава, че за първи път при пациентите, лекувани с Pradaxa, антикоагулантният ефект може да бъде неутрализиран в рамките на няколко минути, при необходимост в спешни ситуации. Двата лекарствени продукта – Pradaxa и Praxbind, разработени от Boehringer Ingelheim, могат да бъдат определени като нов „златен стандарт“ в антикоагулантната грижа и дават основание за клинично доверие в прилагането на терапията при пациентите с предсърдно мъждене.

 

Въпреки нетните ползи по отношение на доказана ефикасност и безопасност, които ДОАК предоставят в антикоагулантната терапия, част от болните получават исхемичен мозъчен инсулт. В тези случаи „златен стандарт“ е интравенозната тромболиза, за която обаче антикоагулацията е противопоказание.  Само при един от съвременните ДОАК – Pradaxa има наличен антидот Praxbind, който позволява за много кратко време да се неутрализира антикоагулантния ефект и да се проведе венозна тромболиза.

 

Първата част на дискусията ще бъде модерирана от доц. Росен Калпачки, ръководител на Клиниката по неврология на УМБАЛ „Св. Анна“, който ще сподели клиничния си опит с Praxbind. В следващия й етап проф. Иван Стайков, ръководител на Клиниката по неврология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, ще обобщи предимствата на Pradaxa като модерен антикоагулант.

 

Дискусията е предназначена за кардиолози, ОПЛ, гастроентеролози, невролози, нефролози хирурзи, анестезиолози-реаниматори, които ще имат възможност да споделят мнение и да зададат въпрос.