Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: c2e4a84591bd30eafad5d4dfaaa87829 (see http://g.co/ng/security#xss)

Болкови синдроми при пациенти с и след COVID-19. Терапевтични подходи

Участници

Мнения

Default image

Акад. проф. д-р Иван Миланов дмн

cd7441064ad4570dfdefdcae60197ea6

Описание

Фокус на тази дискусия са болковите синдроми, които се наблюдават при пациенти по време и сред заболяване от COVID-19.  Предизвикателството е, че те се комбинират сложно с други болки, съпътстващи съществуващи хронични заболявания. Отделно режимът на изолация, наложен с цел превенция на смъртоносния вирус, отключва депресии, които също вървят ръка за ръка с различни болкови синдроми.

Това поражда необходимост от внимателен анализ на терапeвтичните схеми при COVID-19 и начина, по който те взаимодействат с разпространените обезболяващи и особено нестероидните противовъзпалителни. Този въпрос придобива особена значимост в контекста на масовото  самолечение и произволния избор на терапии по схеми, циркулиращи в интернет. Целта на виртуалното събитие е да даде експерна гледна точка по темата за рисковите комбинации както при хоспитализираните, така и при амбулаторните пациенти.

 

Виртуалното събитие е предназначено за невролози, кардиолози и общопрактикуващи лекари.  В хода му те ще могат са споделят опит, мнения и да задават въпроси към акад. проф. Иван Миланов, председател на Българското дружество по неврология и проф. д-р Георги Момеков, фармаколог и председател на Българското научно дружество по фармация.