Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 5b46a331ee4f97f2d5844eac8bdea028 (see http://g.co/ng/security#xss)

Може ли да контролираме успешно тромбоемболичния риск при пациенти с предсърдно мъждене и придружаващи заболявания?

Участници

Мнения

869246af15f039d4ae4054ef7a40abe8

Описание

Уважаеми колеги,

В нашата практика ние често се изправяме пред сериозни предизвикателства, когато трябва да вземем решения за оптимален контрол и избор на орална антикоагулантна терапия за пациентите с предсърдно мъждене и висок тромбоемболичен риск.

  • Кой от всички антикоагуланти да назначим, в каква доза, колко често да мониторираме пациентите с предсърдно мъждене и съпътстващи заболявания?
  • Какви допълнителни съображения трябва да имаме спрямо придружаващите заболявания на пациета с предсърдно мъждене при избор на орален антикоагулант?

Отговор на тези и още много въпроси ще търсим заедно в онлайн дискусията „Може ли да контролираме успешно тромбоемболичния риск при пациенти с предсърдно мъждене и придружаващи заболявания?“

Доц. д-р Стефан Найденов дм. Клиника по Пропедевтика, УМБАЛ Александровска

Дискусия