Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: f4e15682a378261ebbb8454a207c551e (see http://g.co/ng/security#xss)

Пресечната точка между медици и политици

Участници

Мнения

fd6415f93a424d789875fb6116b2f934

Описание

В навечерието на парламентарните избори CredoWeb се обърна към представителите на различните професии в здравеопазването с покана да формулират три основни искания за промени в сектора, които очакват от управлението на държавата след вота.

 

Предложенията на медиците, обобщени от ръководителите на техните съсловни организации,  предоставихме на партиите, за да отговорят дали, доколко, кога и как са готови да изпълнят очакванията на лекари, стоматолози, медицински сестри, болници, фармацевти, фармацевтична индустрия.

 

В тази дискусия ще публикуваме всеки въпрос от гилдията и всеки отговор от партиите, които получим в CredoWeb. Участието за политиците е безплатно и с единствената цел да помогнем в търсенето на пресечната точка между медицинските специалисти и политическото управление на страната.

 

В дискусията можете да видите официалните становища на:

 

  • Д-р Иван Маджаров, Български лекарски съюз
  • Проф. Асена Сербезова, Български фармацевтичен съюз
  • Адв. Свилена Димитрова, Българска болнична асоциация
  • Милка Василева, БАПЗГ
  • Деян Денев, ARPharm
  • Николай Хаджидончев, БГ Фарма

Очаквайте отовори и коментари от политическите партии! 

Споделете и Вие своето мнение за необходимите промени в българското здравеопазване!

 

 

avatar
CredoWeb 18 мар 2021 11:06 Закачено

Д-р Иван Маджаров, БЛС: 1. Надграждане На сегашния здравноосигурителен модел с доброволни фондове за дофинансиране на системата; 2. Задължително държавна политика за финансиране на кадрите в регионите; 3. Плавно достигане до 8% от БВП за здравеопазване (сега е 4.2%).

Вижте всички коментари...
avatar
Апостол Вълканов Апостолов

Психиатрия

12 мар 2021 17:15

Докато БЛС не стане истински независима организация, а не подлога на управляващите, казаното от нейния председател е като глас в пустиня.

avatar
Иванна Свиленова Иванова

Фармация

12 мар 2021 18:40

Поне уж казват нещо... Докато други мълчат

avatar
проф. Тома Пожарлиев

Хирургия

13 мар 2021 22:31

Напълно подкрепям. Това е правилния път.

И пак нито дума за електронна здравна карта. Колко е модерно да говорим за дигитализация на здравеопазването, но пуст страх от нея. Друго си е да си точим НЗОК и после да ревем, че парите са малко и видиш ли стигаме до точка 1 на д-р Маджаров /да не я повтарям/. Нищо няма да се случи нито в следващото, нито в по-следващото НС. Пропастта между шеф на болница и обикновен лекар "на амбразурата" ще продължи да нараства, а лобито на фармацевтичната мафия ще диктува правилата, както и досега.

avatar
CredoWeb 11 мар 2021 17:41 Закачено

Проф. Асена Сербезова, БФС: 1. Адекватно регулиране на аптечната дейност; 2. Дигитализация на процеса по снабдяване с лекарства; 3. Фармацевтите да бъдат включени като медицински специалисти в дейности по промоция на здравето.

avatar
доц. Влади Василев Манев, дм

Клинична имунология

22 ное 2021 13:57

Уважаема проф.Сербезова, Бихте ли коментирали публикацията ни в Кредо уеб: https://www.credoweb.bg/publication/130057/zashto-balgariya-e-parva-po-smartnost-v-sveta-ot-kovid-19-dotsvmanev-klinichen-imunolog ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ МЕСТА ПО СМЪРТНОСТ В СВЕТА, ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ДОСТОВЕРНО ,АКО НЯКОЙ ЕКСПЕРТНО ОТГОВОРИ НА СЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ВЪПРОСА : 1.Има ли статистическа информация на кой ден от началото на заболяването се приемат у нас тежко болните с Ковид-19 с придружаващи заболявания за болнично лечение и ако това е след 7-10-я ден, то прилага ли им се препарата Ремдесевир и защо ?   2.Има ли данни за честотата на придружаващите заболявания при клинично здравите хора у нас над 65г в сравнение с някои други европейски страни ?   3.Каква е честотата на ваксинално-индуцирана имунна тромбоцитопения(Vaccine Induced Immune Thrombocytopenia, VIIT) , кой я контролира и как тя се лекува у нас ?   4. Как се профилактират у нас рисковите групи за развитие на : тромбози с атипична локализация особено при имунизирани по-възрастни пациенти с доказана с ЯМР Д.Мозъчно съдова болест (мозъчни венозни синуси, спланхникус), тромбоцитопения (4000 mcg/ml),често редуцирани фибриногенови нива (< 1 g/l) и др.-   5.ПРИ БОЛНИ С КОВИД-19, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ С НИСКОМОЛЕКУЛЯРЕН ХЕПАРИН, ИЗСЛЕДВАТ ЛИ СЕ У НАС за позитивни анти-фактор 4 антитела (HIT ELISA  и къде ?   6.Прилага ли се у нас терапевтичният подход, възприет във Великобритания и в др. европейски държави, който включва приложението на интравенозен имуноглобулин за блокиране екстремната патологична свръхактивирана имунна реакция, както и с плазмафереза при рефрактерните случаи ? Ако не се прилагат тези терапевтични подходи, защо не се прилагат и кога ще започнат да се прилагат и у нас ?   7.Каква е честотата на цитираните по-горе проблеми с усложнения при тежко болни с Ковид -19 и какво се прави за тяхното преодоляване ?   8. Как могат да бъдат изведени от организма факторите-убийци ?            Не звучи ли несериозно за всеки лекар с известен опит в няколко гранични области на медицината като клиничната токсикология, имунология, микробиология, интензивна терапия и други, че е възможно изобщо само с интензивна парентерална венозна инфузия на кристални водно-солеви разтвори , да се спасяват тежко болните с Ковид-19 , при с наслагване на многофакторна тежка автоинтоксикация от екзогенен, ендогенен сепсис и други ?                                                                                                                   Според нас това би било възможно при използване допълнително на някои екстракорпорални апаратурни интензивни методи за депурация на кръвта, известни през последните няколко десетилетия и незнайно защо  забравени ?   Ние напомняме за тях повече от 1 година и половина , но здравната ни система няма готовност да ги изследва, апробира и приложи.   При получаване на отговор на тези въпроси ще има в значителна степен  отговор е на въпроса: Защо България е първа по смъртност в света от Ковид-19 ? Защо в другите страни на Европа ,смъртността е под 1-2 % , а у нас е над 15 % -20% от реално разболелите се и постъпили на болнично лечение, а не само на базата на заразилите се с вируса ?

avatar
доц. Влади Василев Манев, дм

Клинична имунология

22 ное 2021 14:06

Уважаема проф.Сербезова, Бихте ли коментирали още и публикацията ни в Кредо уеб: доц. Влади Василев Манев, дм Клинична имунология 30 мар 2021 12:49 ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ИНОВАЦИИ СРЕД СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ? Доц.Влади Манев–клиничен имунолог,председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия и имунопрофилактика на рака /www.immuno-bg.org / носител на приза „Изобретател на 2016 „ с три признати патента за имунотерапия на рака . ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯТ ДА ДЕФИНИРА: 1.Кои са стратегически важни за здравеопазването направления. Предлагаме това да са по дефиниция, медицински направления с най-голяма смъртност и застрашаващи националната сигурност. 1.1.Парламентът да гласува бюджет на Министерството на здравеопазването за иновативно развитие на медицинската наука и практика. 1.2.Държавата по закон следва да има правото и задължението при признат патент за изобретение в стратегическо важно за държавата направление в медицината да придобива интелектуалната собственост, като изкупува признатия патент за изобретение и инвестира за неговото внедряване. Нормативно следва да се осигури прилагане на нормативната практика на една от водещата в иновациите страна /Германия / в страните членки на ЕС , а именно : 1.3.При придобиване от държавата на интелектуална собственост върху признат патент за изобретение в стратегически важни за държавата направления и при успешно внедряване,държавата като законов собственик възвръща многократно вложените средства за внедряване. като продава лицензии от патента./Германия / 2.Разкриване в МЗ на сектор или отдел за „Иновативно развитие на медицината и внедряване на признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления на медицината .” В състав : специалист по патентно право и лекар изобретател , патентопритежател с минимум три признати патента за изобретения. 2.1. Нормативно да се гласуват правомощия на МЗ да възлага и финансира иновативни проекти предложени от академични структури,от частни лечебни заведения, нестопански здравни организации и частни физически лица,хабилитирани с висше медицинско образование, когато предложените проекти са тематично по изброените стратегически важни за държавата направления. 2.2.Разкриване на специализирана иновативна медицинска структура за правене на иновативна медицина/Център, Институт за клетъчна имунотерапия и имунопрофилактика на рака . 2.3..Държавна политика за създаване, мотивиране,протектиране и опазване за държавата на иновативно мислещи лекари,молекулярни и клетъчни биолози, доказали рецидивиращо иновативно мислене, изпреварващо времето, практиката, структурите и нормативите при признати най-малко три патента за изобретения в стратегически важни за държавата направления . 3.За период от 4-ри години до внедряване на патента за изобретение в стратегически важно за държавата направление в този период държавата осигурява на патентопритежателя законов статут на „Комисар по темата или направлението”. Този статут дава правомощия на патентопритежателя за пълна и безусловна подкрепа от държавата за реализиране работата по етапите на внедряване. 3.1. МЗ следва да получи нормативно права като се гласува целеви бюджет да възлага и осигурява необходимите условия за извършване спешни проучвания по предложен и внесен научно аргументиран проект за намаляване смъртността при болни с Ковид-19, за профилактиране страничните явления и късните усложнения.Проектът изисква апаратурно отстраняване факторите,които доказано убиват или водят до късни усложнения. 3.2.Съдаване у нас на поне 3/три /Центъра за интензивна апаратурна пурификация/подобно на хемодиализните центрове/ за тежко болни с Ковид-19 за профилактиране и намаляване страничните усложнения и смъртността . 3.3. Държавата и медиите да съдействат в популяризирането на безвредни средства,които приложени в домашни условия, биха намалили усложненията за постъпване в болница. Така би се намалил бързо и натиска върху здравната система.Такова средство от първа линия за противодействие на инфекцията ,би могло да бъде и аминокиселината L-лизин .Приложена в първите часове до 1-2 дни след получаване на първите симптоми съмнителни за Ковид-19 , приложена в продължение на 4-ри дни по схема описана в публикация в Credo web : ”Възможност за използване на L-лизин в терапията на болни с Covid-19 " https://www.credoweb.bg/publication/127246/vazmozhnost-za-izpolzvane-na-l-lizin-v-terapiyata-na-bolni-s-covid-19-dots-vmanev-klinichen-imunolog-wwwimmuno-bgorgп П.С.Пълният текст може да се прочете на линк в Credo web : https://www.credoweb.bg/publication/127321/zashto-balgariya-e-na-posledno-myasto-po-meditsinski-nauki-i-inovatsii-sred-stranite-chlenki-na-es доц. Влади Василев Манев, дм Клинична имунология 30 мар 2021 12:49

avatar
CredoWeb 10 мар 2021 15:47 Закачено

Адв. Свилена Димитрова, ББА: 1. Увеличаване на публичните средства за здраве. 2. Свобода на избор за пациента, къде да се лекува. 3. Равнопоставено третиране на болниците, да дават еднакво качество.

avatar
доц. Влади Василев Манев, дм

Клинична имунология

22 ное 2021 13:57

ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ МЕСТА ПО СМЪРТНОСТ В СВЕТА, ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ДОСТОВЕРНО ,АКО НЯКОЙ ЕКСПЕРТНО ОТГОВОРИ НА СЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ВЪПРОСА : 1.Има ли статистическа информация на кой ден от началото на заболяването се приемат у нас тежко болните с Ковид-19 с придружаващи заболявания за болнично лечение и ако това е след 7-10-я ден, то прилага ли им се препарата Ремдесевир и защо ?   2.Има ли данни за честотата на придружаващите заболявания при клинично здравите хора у нас над 65г в сравнение с някои други европейски страни ?   3.Каква е честотата на ваксинално-индуцирана имунна тромбоцитопения(Vaccine Induced Immune Thrombocytopenia, VIIT) , кой я контролира и как тя се лекува у нас ?   4. Как се профилактират у нас рисковите групи за развитие на : тромбози с атипична локализация особено при имунизирани по-възрастни пациенти с доказана с ЯМР Д.Мозъчно съдова болест (мозъчни венозни синуси, спланхникус), тромбоцитопения (4000 mcg/ml),често редуцирани фибриногенови нива (< 1 g/l) и др.-   5.ПРИ БОЛНИ С КОВИД-19, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ С НИСКОМОЛЕКУЛЯРЕН ХЕПАРИН, ИЗСЛЕДВАТ ЛИ СЕ У НАС за позитивни анти-фактор 4 антитела (HIT ELISA  и къде ?   6.Прилага ли се у нас терапевтичният подход, възприет във Великобритания и в др. европейски държави, който включва приложението на интравенозен имуноглобулин за блокиране екстремната патологична свръхактивирана имунна реакция, както и с плазмафереза при рефрактерните случаи ? Ако не се прилагат тези терапевтични подходи, защо не се прилагат и кога ще започнат да се прилагат и у нас ?   7.Каква е честотата на цитираните по-горе проблеми с усложнения при тежко болни с Ковид -19 и какво се прави за тяхното преодоляване ?   8. Как могат да бъдат изведени от организма факторите-убийци ?            Не звучи ли несериозно за всеки лекар с известен опит в няколко гранични области на медицината като клиничната токсикология, имунология, микробиология, интензивна терапия и други, че е възможно изобщо само с интензивна парентерална венозна инфузия на кристални водно-солеви разтвори , да се спасяват тежко болните с Ковид-19 , при с наслагване на многофакторна тежка автоинтоксикация от екзогенен, ендогенен сепсис и други ?                                                                                                                   Според нас това би било възможно при използване допълнително на някои екстракорпорални апаратурни интензивни методи за депурация на кръвта, известни през последните няколко десетилетия и незнайно защо  забравени ?   Ние напомняме за тях повече от 1 година и половина , но здравната ни система няма готовност да ги изследва, апробира и приложи.   При получаване на отговор на тези въпроси ще има в значителна степен  отговор е на въпроса: Защо България е първа по смъртност в света от Ковид-19 ? Защо в другите страни на Европа ,смъртността е под 1-2 % , а у нас е над 15 % -20% от реално разболелите се и постъпили на болнично лечение, а не само на базата на заразилите се с вируса ?

avatar
CredoWeb 15 мар 2021 15:15 Закачено

Милка Василева, БАПЗГ: 1. Стартово възнаграждение от три минимални работни заплати на специалистите по здравни грижи. 2. Достойни условия на труд. 3. Да спре емиграцията на медицински сестри.

Вижте всички коментари...
avatar
Д-р Димитри Дамянов

Обща медицина

12 мар 2021 13:27

Лично мнение. Това е дълга тема, а и безсмислено да се дават мнения, защото никой не ги гледа. Обикновеният лекар никой не го бръсне за нищо, защото е обикновен. Питат се доценти, професори, академици, щот са с титли и всеки от тях си мисли, че щом е такъв, значи разбира от политика. Или пък ръководители на институции, които често наистина поглед поглед върху редица детайли. Цялата история с тези дискусии е малко прах в очите. Да не припомням колко такива публични дискусии са се организирали, като дойде демокрацията. Кой то е бил на такива знае за какво иде реч. Т.е. щом сега пак се организира подобно мероприятие, значи нищо няма да стане. Ама кой знае, може и да се лъжа...

avatar
доц. Димитър Калайков

Педиатрия

6 апр 2021 09:46

Всички "обикновени лекари" участват като делегати на събора на БЛС и са поне 90% от делегатите. Така,че те могат да определят доста неща особено що се касае до НРД. Въобще политиката на БЛС се определя от тях, а не от академичната медицинска общност.

avatar
Петър Галев 15 мар 2021 17:52

Здравейте, д-р Дамянов, "мероприятие" едва ли е подходяща дума за характеризиране на виртуалната дискусия на CredoWeb. Тук е свободна професионална територия за изразяване на мнението на лекарите. Не съм съгласен, че "никой не гледа", уверявам ви, много сериозно гледа всеки, които иска да знае мнението на медицинската общност. Желая Ви успех!

avatar
г-н Александър Василев Александров

Специалност различна от изброените

27 мар 2021 12:55

Ние от УС на Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите - БСЛАФ сме изумени от изказването на Мед.сестра Г-жа Милка Василева към политиците. Мед.сестра Г-жа М.Василева е председател на БАПЗГ която е съсловна организация на професионалисти завършили обучението си по направление в обучението: "Здравни грижи", като те заплащат принудително членски внос, по силата на лобистки и лош закон (ЗСОМСААМСЗПФ) ! В БАПЗГ може да членува всеки мед. специалист с РАЗЛИЧНА медицинска професия завършил по това направление за обучение. Това обаче не прави БАПЗГ професионално-съсловна организация на медицинска професия, по простата причина че професия "Професионалист по Здравни грижи" не съществува ! Лекарски асистент/фелдшер е отделна, самостоятелна и регулирана от държавата медицинска професия. Мед.сестра Василева не е Лекарски асистент/фелдшер и поради този факт и поради това че не е оторизирана на демократичен принцип от съсловието ни, да представлява професионалната ни гилдия, няма каквото и да е право да изказва мнения или становища за или от името на професионалното ни съсловие ! Лекарски асистенти/фелдшери като нормативно уредена отделна медицинска професия имат собствена демократична, самостоятелна и независима професионално-съсловна организация - БСЛАФ. Която чрез своите експерти може да дава компетентни и обосновани мнения и становища касаещи професията ни ! Алексадър Александров /председател на УС на БСЛАФ/

avatar
CredoWeb 12 мар 2021 16:18 Закачено

Деян Денев, ARPharm: 1. Постигане на консенсус за ускорено развитие на българското здравеопазване в рамките на следващите 5 г. 2. Ясен план за действие, подплатен със съответното финансиране. 3. Пълна дигитализация на здравеопазването за повече анализи и обективна база за управленски решения.

avatar
д-р Людмила Крумова Костова

Общопрактикуващ лекар

13 мар 2021 10:42

Здравей,доктор Денев!Поздравления за твоите позиции и аз напълно те подкрепям!Пожелания за добро здраве и успехи в бъдеще!С уважение"Доктор Людмила Костова-педиатър от Враца/ако ме помниш, когато бяхте млади лекари в нашата болница а твоята съпруга е педиатър като мен -за нея специални поздрави!С интерес следя изявите ти по медиите и се радвам,че стана добър мениджър в своята област!Доктор костова-Враца-13.03.2021г.

avatar
доц. Влади Василев Манев, дм

Клинична имунология

22 ное 2021 13:57

ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ МЕСТА ПО СМЪРТНОСТ В СВЕТА, ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ДОСТОВЕРНО ,АКО НЯКОЙ ЕКСПЕРТНО ОТГОВОРИ НА СЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ВЪПРОСА : 1.Има ли статистическа информация на кой ден от началото на заболяването се приемат у нас тежко болните с Ковид-19 с придружаващи заболявания за болнично лечение и ако това е след 7-10-я ден, то прилага ли им се препарата Ремдесевир и защо ?   2.Има ли данни за честотата на придружаващите заболявания при клинично здравите хора у нас над 65г в сравнение с някои други европейски страни ?   3.Каква е честотата на ваксинално-индуцирана имунна тромбоцитопения(Vaccine Induced Immune Thrombocytopenia, VIIT) , кой я контролира и как тя се лекува у нас ?   4. Как се профилактират у нас рисковите групи за развитие на : тромбози с атипична локализация особено при имунизирани по-възрастни пациенти с доказана с ЯМР Д.Мозъчно съдова болест (мозъчни венозни синуси, спланхникус), тромбоцитопения (4000 mcg/ml),често редуцирани фибриногенови нива (< 1 g/l) и др.-   5.ПРИ БОЛНИ С КОВИД-19, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ С НИСКОМОЛЕКУЛЯРЕН ХЕПАРИН, ИЗСЛЕДВАТ ЛИ СЕ У НАС за позитивни анти-фактор 4 антитела (HIT ELISA  и къде ?   6.Прилага ли се у нас терапевтичният подход, възприет във Великобритания и в др. европейски държави, който включва приложението на интравенозен имуноглобулин за блокиране екстремната патологична свръхактивирана имунна реакция, както и с плазмафереза при рефрактерните случаи ? Ако не се прилагат тези терапевтични подходи, защо не се прилагат и кога ще започнат да се прилагат и у нас ?   7.Каква е честотата на цитираните по-горе проблеми с усложнения при тежко болни с Ковид -19 и какво се прави за тяхното преодоляване ?   8. Как могат да бъдат изведени от организма факторите-убийци ?            Не звучи ли несериозно за всеки лекар с известен опит в няколко гранични области на медицината като клиничната токсикология, имунология, микробиология, интензивна терапия и други, че е възможно изобщо само с интензивна парентерална венозна инфузия на кристални водно-солеви разтвори , да се спасяват тежко болните с Ковид-19 , при с наслагване на многофакторна тежка автоинтоксикация от екзогенен, ендогенен сепсис и други ?                                                                                                                   Според нас това би било възможно при използване допълнително на някои екстракорпорални апаратурни интензивни методи за депурация на кръвта, известни през последните няколко десетилетия и незнайно защо  забравени ?   Ние напомняме за тях повече от 1 година и половина , но здравната ни система няма готовност да ги изследва, апробира и приложи.   При получаване на отговор на тези въпроси ще има в значителна степен  отговор е на въпроса: Защо България е първа по смъртност в света от Ковид-19 ? Защо в другите страни на Европа ,смъртността е под 1-2 % , а у нас е над 15 % -20% от реално разболелите се и постъпили на болнично лечение, а не само на базата на заразилите се с вируса ?

avatar
CredoWeb 16 мар 2021 09:51 Закачено

Николай Хаджидончев, БГ Фарма: 1. Електронизация в здравеопазването. 2. По-добър достъп до медикаментозно лечение при социално значими и разпространени заболявания чрез повишаване на реимбурсацията. 3. Стимулиране на широкогенерична конкуренция, което ще доведе до оптимално ценово равнище на продуктите и спестяване на обществен ресурс.

avatar
доц. Влади Василев Манев, дм

Клинична имунология

22 ное 2021 13:58

ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ МЕСТА ПО СМЪРТНОСТ В СВЕТА, ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ДОСТОВЕРНО ,АКО НЯКОЙ ЕКСПЕРТНО ОТГОВОРИ НА СЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ВЪПРОСА : 1.Има ли статистическа информация на кой ден от началото на заболяването се приемат у нас тежко болните с Ковид-19 с придружаващи заболявания за болнично лечение и ако това е след 7-10-я ден, то прилага ли им се препарата Ремдесевир и защо ?   2.Има ли данни за честотата на придружаващите заболявания при клинично здравите хора у нас над 65г в сравнение с някои други европейски страни ?   3.Каква е честотата на ваксинално-индуцирана имунна тромбоцитопения(Vaccine Induced Immune Thrombocytopenia, VIIT) , кой я контролира и как тя се лекува у нас ?   4. Как се профилактират у нас рисковите групи за развитие на : тромбози с атипична локализация особено при имунизирани по-възрастни пациенти с доказана с ЯМР Д.Мозъчно съдова болест (мозъчни венозни синуси, спланхникус), тромбоцитопения (4000 mcg/ml),често редуцирани фибриногенови нива (< 1 g/l) и др.-   5.ПРИ БОЛНИ С КОВИД-19, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ С НИСКОМОЛЕКУЛЯРЕН ХЕПАРИН, ИЗСЛЕДВАТ ЛИ СЕ У НАС за позитивни анти-фактор 4 антитела (HIT ELISA  и къде ?   6.Прилага ли се у нас терапевтичният подход, възприет във Великобритания и в др. европейски държави, който включва приложението на интравенозен имуноглобулин за блокиране екстремната патологична свръхактивирана имунна реакция, както и с плазмафереза при рефрактерните случаи ? Ако не се прилагат тези терапевтични подходи, защо не се прилагат и кога ще започнат да се прилагат и у нас ?   7.Каква е честотата на цитираните по-горе проблеми с усложнения при тежко болни с Ковид -19 и какво се прави за тяхното преодоляване ?   8. Как могат да бъдат изведени от организма факторите-убийци ?            Не звучи ли несериозно за всеки лекар с известен опит в няколко гранични области на медицината като клиничната токсикология, имунология, микробиология, интензивна терапия и други, че е възможно изобщо само с интензивна парентерална венозна инфузия на кристални водно-солеви разтвори , да се спасяват тежко болните с Ковид-19 , при с наслагване на многофакторна тежка автоинтоксикация от екзогенен, ендогенен сепсис и други ?                                                                                                                   Според нас това би било възможно при използване допълнително на някои екстракорпорални апаратурни интензивни методи за депурация на кръвта, известни през последните няколко десетилетия и незнайно защо  забравени ?   Ние напомняме за тях повече от 1 година и половина , но здравната ни система няма готовност да ги изследва, апробира и приложи.   При получаване на отговор на тези въпроси ще има в значителна степен  отговор е на въпроса: Защо България е първа по смъртност в света от Ковид-19 ? Защо в другите страни на Европа ,смъртността е под 1-2 % , а у нас е над 15 % -20% от реално разболелите се и постъпили на болнично лечение, а не само на базата на заразилите се с вируса ?

avatar
Десислава Минчева Тодорова-Колева

Медицинска сестра

27 ное 2021 14:15

Увеличение на заплатите на мед.специалисти,равни на 2 минимални,за да има кадри,които да остават в България!

avatar
доц. Влади Василев Манев, дм

Клинична имунология

25 ное 2021 12:31

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ИНОВАЦИИ СРЕД СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ?    https://www.credoweb.bg/publication/127321/zashto-balgariya-e-na-posledno-myasto-po-meditsinski-nauki-i-inovatsii-sred-stranite-chlenki-na-es   Доц.Влади Манев–клиничен имунолог,председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия и имунопрофилактика на рака /www.immuno-bg.org / носител на приза „Изобретател на 2016 „ с три признати патента за имунотерапия на рака .   ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯТ ДА ДЕФИНИРА:              1.Кои са стратегически важни за здравеопазването направления. Предлагаме това да са по дефиниция, медицински направления с най-голяма смъртност и застрашаващи националната сигурност.                                                                                                    1.1.Парламентът да гласува бюджет на Министерството на здравеопазването за иновативно развитие на медицинската наука и практика.                                        1.2.Държавата по закон следва да има правото и задължението при признат патент за изобретение в стратегическо важно за държавата направление в медицината да придобива интелектуалната собственост, като изкупува признатия патент за изобретение и инвестира за неговото внедряване. Нормативно следва да се осигури прилагане на нормативната практика на една от водещата в иновациите страна /Германия / в страните членки на ЕС , а именно :                                                           1.3.При придобиване от държавата на интелектуална собственост върху признат патент за изобретение в стратегически важни за държавата направления и при успешно внедряване,държавата като законов собственик възвръща многократно вложените средства за внедряване. като продава лицензии от патента./Германия /               2.Разкриване в МЗ на сектор или отдел за „Иновативно развитие на медицината и внедряване на признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления на медицината .” В състав : специалист по патентно право и лекар изобретател , патентопритежател с минимум три признати патента за изобретения.             2.1. Нормативно да се гласуват правомощия на МЗ да възлага и финансира иновативни проекти предложени от академични структури,от частни лечебни заведения, нестопански здравни организации и частни физически лица,хабилитирани с висше медицинско образование, когато предложените проекти са тематично по изброените стратегически важни за държавата направления.                                       2.2.Разкриване на специализирана иновативна медицинска структура за правене на иновативна медицина/ Център за Т-клетъчна имунотерапия и имунопрофилактика на рака .      2.3..Държавна политика за създаване, мотивиране,протектиране и опазване за държавата на иновативно мислещи лекари,молекулярни и клетъчни биолози, доказали рецидивиращо иновативно мислене, изпреварващо времето, практиката, структурите и нормативите при признати най-малко три патента за изобретения в стратегически важни за държавата направления .                                                                                          3.За период от 4-ри години до внедряване на патента за изобретение в стратегически важно за държавата направление в този период държавата осигурява на патентопритежателя законов статут на „Комисар по темата или направлението”. Този статут дава правомощия на патентопритежателя за пълна и безусловна подкрепа от държавата за реализиране работата по етапите на внедряване.                                     3.1. МЗ следва да получи нормативно права като се гласува целеви бюджет да възлага и осигурява необходимите условия за извършване спешни проучвания по предложен и внесен научно аргументиран проект за намаляване смъртността при болни с Ковид-19, за профилактиране страничните явления и късните усложнения.Проектът изисква апаратурно отстраняване факторите,които доказано убиват или водят до късни усложнения.                                                                                                                      3.2.Съдаване у нас на поне 3/три /Центъра за интензивна апаратурна пурификация/подобно на хемодиализните центрове/ за тежко болни с Ковид-19 за профилактиране и намаляване страничните усложнения и смъртността .

avatar
доц. Влади Василев Манев, дм

Клинична имунология

25 ное 2021 12:31

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ИНОВАЦИИ СРЕД СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ?    https://www.credoweb.bg/publication/127321/zashto-balgariya-e-na-posledno-myasto-po-meditsinski-nauki-i-inovatsii-sred-stranite-chlenki-na-es   Доц.Влади Манев–клиничен имунолог,председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия и имунопрофилактика на рака /www.immuno-bg.org / носител на приза „Изобретател на 2016 „ с три признати патента за имунотерапия на рака .   ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯТ ДА ДЕФИНИРА:              1.Кои са стратегически важни за здравеопазването направления. Предлагаме това да са по дефиниция, медицински направления с най-голяма смъртност и застрашаващи националната сигурност.                                                                                                    1.1.Парламентът да гласува бюджет на Министерството на здравеопазването за иновативно развитие на медицинската наука и практика.                                        1.2.Държавата по закон следва да има правото и задължението при признат патент за изобретение в стратегическо важно за държавата направление в медицината да придобива интелектуалната собственост, като изкупува признатия патент за изобретение и инвестира за неговото внедряване. Нормативно следва да се осигури прилагане на нормативната практика на една от водещата в иновациите страна /Германия / в страните членки на ЕС , а именно :                                                           1.3.При придобиване от държавата на интелектуална собственост върху признат патент за изобретение в стратегически важни за държавата направления и при успешно внедряване,държавата като законов собственик възвръща многократно вложените средства за внедряване. като продава лицензии от патента./Германия /               2.Разкриване в МЗ на сектор или отдел за „Иновативно развитие на медицината и внедряване на признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления на медицината .” В състав : специалист по патентно право и лекар изобретател , патентопритежател с минимум три признати патента за изобретения.             2.1. Нормативно да се гласуват правомощия на МЗ да възлага и финансира иновативни проекти предложени от академични структури,от частни лечебни заведения, нестопански здравни организации и частни физически лица,хабилитирани с висше медицинско образование, когато предложените проекти са тематично по изброените стратегически важни за държавата направления.                                       2.2.Разкриване на специализирана иновативна медицинска структура за правене на иновативна медицина/ Център за Т-клетъчна имунотерапия и имунопрофилактика на рака .      2.3..Държавна политика за създаване, мотивиране,протектиране и опазване за държавата на иновативно мислещи лекари,молекулярни и клетъчни биолози, доказали рецидивиращо иновативно мислене, изпреварващо времето, практиката, структурите и нормативите при признати най-малко три патента за изобретения в стратегически важни за държавата направления .                                                                                          3.За период от 4-ри години до внедряване на патента за изобретение в стратегически важно за държавата направление в този период държавата осигурява на патентопритежателя законов статут на „Комисар по темата или направлението”. Този статут дава правомощия на патентопритежателя за пълна и безусловна подкрепа от държавата за реализиране работата по етапите на внедряване.                                     3.1. МЗ следва да получи нормативно права като се гласува целеви бюджет да възлага и осигурява необходимите условия за извършване спешни проучвания по предложен и внесен научно аргументиран проект за намаляване смъртността при болни с Ковид-19, за профилактиране страничните явления и късните усложнения.Проектът изисква апаратурно отстраняване факторите,които доказано убиват или водят до късни усложнения.                                                                                                                      3.2.Съдаване у нас на поне 3/три /Центъра за интензивна апаратурна пурификация/подобно на хемодиализните центрове/ за тежко болни с Ковид-19 за профилактиране и намаляване страничните усложнения и смъртността .

avatar
доц. Влади Василев Манев, дм

Клинична имунология

22 ное 2021 13:49

ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ МЕСТА ПО СМЪРТНОСТ В СВЕТА, ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ДОСТОВЕРНО ,АКО НЯКОЙ ЕКСПЕРТНО ОТГОВОРИ НА СЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ВЪПРОСА : 1.Има ли статистическа информация на кой ден от началото на заболяването се приемат у нас тежко болните с Ковид-19 с придружаващи заболявания за болнично лечение и ако това е след 7-10-я ден, то прилага ли им се препарата Ремдесевир и защо ?   2.Има ли данни за честотата на придружаващите заболявания при клинично здравите хора у нас над 65г в сравнение с някои други европейски страни ?   3.Каква е честотата на ваксинално-индуцирана имунна тромбоцитопения(Vaccine Induced Immune Thrombocytopenia, VIIT) , кой я контролира и как тя се лекува у нас ?   4. Как се профилактират у нас рисковите групи за развитие на : тромбози с атипична локализация особено при имунизирани по-възрастни пациенти с доказана с ЯМР Д.Мозъчно съдова болест (мозъчни венозни синуси, спланхникус), тромбоцитопения (4000 mcg/ml),често редуцирани фибриногенови нива (< 1 g/l) и др.-   5.ПРИ БОЛНИ С КОВИД-19, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ С НИСКОМОЛЕКУЛЯРЕН ХЕПАРИН, ИЗСЛЕДВАТ ЛИ СЕ У НАС за позитивни анти-фактор 4 антитела (HIT ELISA  и къде ?   6.Прилага ли се у нас терапевтичният подход, възприет във Великобритания и в др. европейски държави, който включва приложението на интравенозен имуноглобулин за блокиране екстремната патологична свръхактивирана имунна реакция, както и с плазмафереза при рефрактерните случаи ? Ако не се прилагат тези терапевтични подходи, защо не се прилагат и кога ще започнат да се прилагат и у нас ?   7.Каква е честотата на цитираните по-горе проблеми с усложнения при тежко болни с Ковид -19 и какво се прави за тяхното преодоляване ?   8. Как могат да бъдат изведени от организма факторите-убийци ?            Не звучи ли несериозно за всеки лекар с известен опит в няколко гранични области на медицината като клиничната токсикология, имунология, микробиология, интензивна терапия и други, че е възможно изобщо само с интензивна парентерална венозна инфузия на кристални водно-солеви разтвори , да се спасяват тежко болните с Ковид-19 , при с наслагване на многофакторна тежка автоинтоксикация от екзогенен, ендогенен сепсис и други ?                                                                                                                   Според нас това би било възможно при използване допълнително на някои екстракорпорални апаратурни интензивни методи за депурация на кръвта, известни през последните няколко десетилетия и незнайно защо  забравени ?   Ние напомняме за тях повече от 1 година и половина , но здравната ни система няма готовност да ги изследва, апробира и приложи.   При получаване на отговор на тези въпроси ще има в значителна степен  отговор е на въпроса: Защо България е първа по смъртност в света от Ковид-19 ? Защо в другите страни на Европа ,смъртността е под 1-2 % , а у нас е над 15 % -20% от реално разболелите се и постъпили на болнично лечение, а не само на базата на заразилите се със вируса ?

avatar
доц. Влади Василев Манев, дм

Клинична имунология

22 ное 2021 13:45

ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ МЕСТА ПО СМЪРТНОСТ В СВЕТА, ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ДОСТОВЕРНО ,АКО НЯКОЙ ЕКСПЕРТНО ОТГОВОРИ НА СЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ВЪПРОСА : 1.Има ли статистическа информация на кой ден от началото на заболяването се приемат у нас тежко болните с Ковид-19 с придружаващи заболявания за болнично лечение и ако това е след 7-10-я ден, то прилага ли им се препарата Ремдесевир и защо ?   2.Има ли данни за честотата на придружаващите заболявания при клинично здравите хора у нас над 65г в сравнение с някои други европейски страни ?   3.Каква е честотата на ваксинално-индуцирана имунна тромбоцитопения(Vaccine Induced Immune Thrombocytopenia, VIIT) , кой я контролира и как тя се лекува у нас ?   4. Как се профилактират у нас рисковите групи за развитие на : тромбози с атипична локализация особено при имунизирани по-възрастни пациенти с доказана с ЯМР Д.Мозъчно съдова болест (мозъчни венозни синуси, спланхникус), тромбоцитопения (4000 mcg/ml),често редуцирани фибриногенови нива (< 1 g/l) и др.-   5.ПРИ БОЛНИ С КОВИД-19, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ С НИСКОМОЛЕКУЛЯРЕН ХЕПАРИН, ИЗСЛЕДВАТ ЛИ СЕ У НАС за позитивни анти-фактор 4 антитела (HIT ELISA  и къде ?   6.Прилага ли се у нас терапевтичният подход, възприет във Великобритания и в др. европейски държави, който включва приложението на интравенозен имуноглобулин за блокиране екстремната патологична свръхактивирана имунна реакция, както и с плазмафереза при рефрактерните случаи ? Ако не се прилагат тези терапевтични подходи, защо не се прилагат и кога ще започнат да се прилагат и у нас ?   7.Каква е честотата на цитираните по-горе проблеми с усложнения при тежко болни с Ковид -19 и какво се прави за тяхното преодоляване ?   8. Как могат да бъдат изведени от организма факторите-убийци ?            Не звучи ли несериозно за всеки лекар с известен опит в няколко гранични области на медицината като клиничната токсикология, имунология, микробиология, интензивна терапия и други, че е възможно изобщо само с интензивна парентерална венозна инфузия на кристални водно-солеви разтвори , да се спасяват тежко болните с Ковид-19 , при с наслагване на многофакторна тежка автоинтоксикация от екзогенен, ендогенен сепсис и други ?                                                                                                                   Според нас това би било възможно при използване допълнително на някои екстракорпорални апаратурни интензивни методи за депурация на кръвта, известни през последните няколко десетилетия и незнайно защо  забравени ?   Ние напомняме за тях повече от 1 година и половина , но здравната ни система няма готовност да ги изследва, апробира и приложи.   При получаване на отговор на тези въпроси ще има в значителна степен  отговор е на въпроса: Защо България е първа по смъртност в света от Ковид-19 ? Защо в другите страни на Европа ,смъртността е под 1-2 % , а у нас е над 15 % -20% от реално разболелите се и постъпили на болнично лечение, а не само на базата на заразилите се със вируса ?

avatar
доц. Влади Василев Манев, дм

Клинична имунология

22 ное 2021 13:44

ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ МЕСТА ПО СМЪРТНОСТ В СВЕТА, ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ДОСТОВЕРНО ,АКО НЯКОЙ ЕКСПЕРТНО ОТГОВОРИ НА СЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ВЪПРОСА : 1.Има ли статистическа информация на кой ден от началото на заболяването се приемат у нас тежко болните с Ковид-19 с придружаващи заболявания за болнично лечение и ако това е след 7-10-я ден, то прилага ли им се препарата Ремдесевир и защо ?   2.Има ли данни за честотата на придружаващите заболявания при клинично здравите хора у нас над 65г в сравнение с някои други европейски страни ?   3.Каква е честотата на ваксинално-индуцирана имунна тромбоцитопения(Vaccine Induced Immune Thrombocytopenia, VIIT) , кой я контролира и как тя се лекува у нас ?   4. Как се профилактират у нас рисковите групи за развитие на : тромбози с атипична локализация особено при имунизирани по-възрастни пациенти с доказана с ЯМР Д.Мозъчно съдова болест (мозъчни венозни синуси, спланхникус), тромбоцитопения (4000 mcg/ml),често редуцирани фибриногенови нива (< 1 g/l) и др.-   5.ПРИ БОЛНИ С КОВИД-19, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ С НИСКОМОЛЕКУЛЯРЕН ХЕПАРИН, ИЗСЛЕДВАТ ЛИ СЕ У НАС за позитивни анти-фактор 4 антитела (HIT ELISA  и къде ?   6.Прилага ли се у нас терапевтичният подход, възприет във Великобритания и в др. европейски държави, който включва приложението на интравенозен имуноглобулин за блокиране екстремната патологична свръхактивирана имунна реакция, както и с плазмафереза при рефрактерните случаи ? Ако не се прилагат тези терапевтични подходи, защо не се прилагат и кога ще започнат да се прилагат и у нас ?   7.Каква е честотата на цитираните по-горе проблеми с усложнения при тежко болни с Ковид -19 и какво се прави за тяхното преодоляване ?   8. Как могат да бъдат изведени от организма факторите-убийци ?            Не звучи ли несериозно за всеки лекар с известен опит в няколко гранични области на медицината като клиничната токсикология, имунология, микробиология, интензивна терапия и други, че е възможно изобщо само с интензивна парентерална венозна инфузия на кристални водно-солеви разтвори , да се спасяват тежко болните с Ковид-19 , при с наслагване на многофакторна тежка автоинтоксикация от екзогенен, ендогенен сепсис и други ?                                                                                                                   Според нас това би било възможно при използване допълнително на някои екстракорпорални апаратурни интензивни методи за депурация на кръвта, известни през последните няколко десетилетия и незнайно защо  забравени ?   Ние напомняме за тях повече от 1 година и половина , но здравната ни система няма готовност да ги изследва, апробира и приложи.   При получаване на отговор на тези въпроси ще има в значителна степен  отговор е на въпроса: Защо България е първа по смъртност в света от Ковид-19 ? Защо в другите страни на Европа ,смъртността е под 1-2 % , а у нас е над 15 % -20% от реално разболелите се и постъпили на болнично лечение, а не само на базата на заразилите се със вируса ?

avatar
доц. Влади Василев Манев, дм

Клинична имунология

22 ное 2021 13:40

ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ МЕСТА ПО СМЪРТНОСТ В СВЕТА, ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ДОСТОВЕРНО ,АКО НЯКОЙ ЕКСПЕРТНО ОТГОВОРИ НА СЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ВЪПРОСА : 1.Има ли статистическа информация на кой ден от началото на заболяването се приемат у нас тежко болните с Ковид-19 с придружаващи заболявания за болнично лечение и ако това е след 7-10-я ден, то прилага ли им се препарата Ремдесевир и защо ?   2.Има ли данни за честотата на придружаващите заболявания при клинично здравите хора у нас над 65г в сравнение с някои други европейски страни ?   3.Каква е честотата на ваксинално-индуцирана имунна тромбоцитопения(Vaccine Induced Immune Thrombocytopenia, VIIT) , кой я контролира и как тя се лекува у нас ?   4. Как се профилактират у нас рисковите групи за развитие на : тромбози с атипична локализация особено при имунизирани по-възрастни пациенти с доказана с ЯМР Д.Мозъчно съдова болест (мозъчни венозни синуси, спланхникус), тромбоцитопения (4000 mcg/ml),често редуцирани фибриногенови нива (< 1 g/l) и др.-   5.ПРИ БОЛНИ С КОВИД-19, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ С НИСКОМОЛЕКУЛЯРЕН ХЕПАРИН, ИЗСЛЕДВАТ ЛИ СЕ У НАС за позитивни анти-фактор 4 антитела (HIT ELISA  и къде ?   6.Прилага ли се у нас терапевтичният подход, възприет във Великобритания и в др. европейски държави, който включва приложението на интравенозен имуноглобулин за блокиране екстремната патологична свръхактивирана имунна реакция, както и с плазмафереза при рефрактерните случаи ? Ако не се прилагат тези терапевтични подходи, защо не се прилагат и кога ще започнат да се прилагат и у нас ?   7.Каква е честотата на цитираните по-горе проблеми с усложнения при тежко болни с Ковид -19 и какво се прави за тяхното преодоляване ?   8. Как могат да бъдат изведени от организма факторите-убийци ?            Не звучи ли несериозно за всеки лекар с известен опит в няколко гранични области на медицината като клиничната токсикология, имунология, микробиология, интензивна терапия и други, че е възможно изобщо само с интензивна парентерална венозна инфузия на кристални водно-солеви разтвори , да се спасяват тежко болните с Ковид-19 , при с наслагване на многофакторна тежка автоинтоксикация от екзогенен, ендогенен сепсис и други ?                                                                                                                   Според нас това би било възможно при използване допълнително на някои екстракорпорални апаратурни интензивни методи за депурация на кръвта, известни през последните няколко десетилетия и незнайно защо  забравени ?   Ние напомняме за тях повече от 1 година и половина , но здравната ни система няма готовност да ги изследва, апробира и приложи.   При получаване на отговор на тези въпроси ще има в значителна степен  отговор е на въпроса: Защо България е първа по смъртност в света от Ковид-19 ? Защо в другите страни на Европа ,смъртността е под 1-2 % , а у нас е над 15 % -20% от реално разболелите се и постъпили на болнично лечение, а не само на базата на заразилите се със вируса ?

avatar
д-р Галина Добрева

Нервни болести / Неврология

20 апр 2021 22:01

От много години се опитвам да разбера какво се влага в понятието ВСД-високоспециализирана мед.дейност , по каква методика и кой определя заплащането на тази дейност ,Лекарския съюз или НЗОК.ВСД се извършва от лекар с придобита специалност и допълнителна квалификация,за която има издаден сертификат и правоспособност.По презумпция се подразбира,че не може ВСД да е по-ниско платена от прегледа на специалист.Оказва се ,че в България може и нещо повече, в последните години се качва символично цената на прегледа/с по 1 лв. -2 лв. годишно/,а цените на ВСД /доплерова сонография,ЕЕГ,ЕМГ/е обидно ниска от около 10 години и не се променя и със стотинка.По тази причина ЕМГ не се работи по договор с НЗОК в много градове,например Бургас.За да се променят нещата ,вероятно ще се наложи и по другите методики да не се сключват договори с НЗОК.

avatar
д-р Борислав Валентинов Петров

Вътрешни болести

4 апр 2021 17:41

Според мен всичко се прави по "молба" на точно определени хора, които са пряко облагодетелствани от дадено решение или промени. Всичко се заглушава от медиите, нормалният български гражданин бива заблуден по много ловък начин! През последната година някой знае ли по колко 12 часови дежурства, при какви условия и заплащане на условията на труд работят повечето от младите-"зависимите" лекари в България. Мисля, че всеки, които иска в днешно време би могъл да стане професор и доцент или шеф на болница. Моите уважение към горе-изброените, към опитът им и към трудът й! Но не могат да се вземат определени важни решения само от тях, трябва да се дава шанс и мотивация и на идните поколения. Те са длъжни да се допитат и до обикновените лекари, сестри и други медицински специалисти, за да се вземе едно колективно, разумно решение, а не такова, което да облагодетелства само определени хора и интереси. Имам чувството, че информацията която им се подава, е твърде изкривена и неправилна. Не само блс трябва да бъде независим, лекарите които членуват в него трябва да бъдат назависими, не трябва да се страхуват и свободно да изразяват мнението си, за да защитаваме ефективно и да развиваме българското лекарско съсловие в България. В крайна сметка всичко е една "вихрушка" ... Днес аз, утре ти и т. Н. Трябва да се поставяме на мястото на ближния поне от време на време и да сме съпричастни, да запазим моралът си поне в някаква степен, назависими от трудностите или шансовете, които ни предоставя животът.

avatar
проф. Тома Пожарлиев

Хирургия

3 апр 2021 14:49

Здравейте, Бих взел отношение по няколко въпроса. За пандемията - Оказа се, че ние сме страната с една от най- високата смъртност и най- висок процент на заразени, особено скрити заразени. Защо? Днес събота бях във фитнеса на Маринела. Към 10 часа дойдоха повече от 7-8 младежи със спортни екипи ма Южна Корея. До един спортуваха, без да си свалят маските - и то поставени на нос и уста. Като ги показах на един от нашите, той ми отвърна- вчера след обяд правиха дълъг крос в парка с маски . Дисциплина ! Отворих worldmeter coronavirus и какво да видя? Ю. Корея има население около 52 мил. Ние едва 7 мил. Там са починали от коронавирус 1700 човека , у нас - над 13 000. Когато цифрите говорят .... Преди няколко дни бях оперирал майката на едно познато семейство. Дъщерята беше дошла от Сингапур, където живее. Попитах я как се справят там с пандемията? Тя ми каза, че като дошла у нас била шокирана от това как се пазим. В Сингапур всичко работело при най- строги мерки. Никой не коментира мерките, а изпълнява. И каква е там картината? На 5,7 мил население, живеещо на територия по - малка от София има 2-3 заразени на ден и всичко 30 човека починали. Дисциплина. И затова тези народи ще вървят напред. У нас не спазваме правилата и всеки може да ги коментира. И да си определя правила. И да се явяват лекари и подобни други, които да говорят против мерките. И да им се дава форум. И да се издигат за депутати. Бедни ми бедни народе. Беден и болен, защото слушаш прости хора, мястото на които е под запрещение.

avatar
Петър Галев 4 апр 2021 12:19

Тъжни, но много верни констатации правите, уважаеми проф. Пожарлиев.

avatar
д-р Невин Месру Садъкова

Общопрактикуващ лекар

4 апр 2021 13:51

Напълно сте прав проф.Пожарлиев.Думите Ви трябва също да станат достояние ,чрез медиите, на широката общественост.След като "дават думата" едва ли не на всеки,би трябвало да я дадат и на Вас,без рецензия.

avatar
д-р Иван Якимов

Образна диагностика

1 апр 2021 23:18

Задължителна национална програма за финансиране на дейностите на КОМПЛЕКСНИТЕ ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ в БЪЛГАРИЯ!необходимосст от тяхната пререгистрация да станат държавни а не общински дружества...!!!!това ше даде нови възможности за закупуване и оборудване с апаратура за диагностика и лечение на онкологичните заболявания!Практиката досега показва в по голямата си част че Общините са лош стопанин и не могат да разполагат с необходими средства за този вид дейности!НЕОБХОДИМОСТ от изцяло нова стратегия в тази посока ,пререгистрация и онкологичната помощ да стане национален приоритет!

avatar
доц. Влади Василев Манев, дм

Клинична имунология

1 апр 2021 21:08

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ИНОВАЦИИ СРЕД СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ? Доц.Влади Манев–клиничен имунолог,председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия и имунопрофилактика на рака /www.immuno-bg.org / носител на приза „Изобретател на 2016 „ с три признати патента за имунотерапия на рака . ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯТ ДА ДЕФИНИРА: 1.Кои са стратегически важни за здравеопазването направления. Предлагаме това да са по дефиниция, медицински направления с най-голяма смъртност и застрашаващи националната сигурност. 1.1.Парламентът да гласува бюджет на Министерството на здравеопазването за иновативно развитие на медицинската наука и практика. 1.2.Държавата по закон следва да има правото и задължението при признат патент за изобретение в стратегическо важно за държавата направление в медицината да придобива интелектуалната собственост, като изкупува признатия патент за изобретение и инвестира за неговото внедряване. Нормативно следва да се осигури прилагане на нормативната практика на една от водещата в иновациите страна /Германия / в страните членки на ЕС , а именно : 1.3.При придобиване от държавата на интелектуална собственост върху признат патент за изобретение в стратегически важни за държавата направления и при успешно внедряване,държавата като законов собственик възвръща многократно вложените средства за внедряване. като продава лицензии от патента./Германия / 2.Разкриване в МЗ на сектор или отдел за „Иновативно развитие на медицината и внедряване на признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления на медицината .” В състав : специалист по патентно право и лекар изобретател , патентопритежател с минимум три признати патента за изобретения. 2.1. Нормативно да се гласуват правомощия на МЗ да възлага и финансира иновативни проекти предложени от академични структури,от частни лечебни заведения, нестопански здравни организации и частни физически лица,хабилитирани с висше медицинско образование, когато предложените проекти са тематично по изброените стратегически важни за държавата направления. 2.2.Разкриване на специализирана иновативна медицинска структура за правене на иновативна медицина/Център, Институт за клетъчна имунотерапия и имунопрофилактика на рака . 2.3..Държавна политика за създаване, мотивиране,протектиране и опазване за държавата на иновативно мислещи лекари,молекулярни и клетъчни биолози, доказали рецидивиращо иновативно мислене, изпреварващо времето, практиката, структурите и нормативите при признати най-малко три патента за изобретения в стратегически важни за държавата направления . 3.За период от 4-ри години до внедряване на патента за изобретение в стратегически важно за държавата направление в този период държавата осигурява на патентопритежателя законов статут на „Комисар по темата или направлението”. Този статут дава правомощия на патентопритежателя за пълна и безусловна подкрепа от държавата за реализиране работата по етапите на внедряване. 3.1. МЗ следва да получи нормативно права като се гласува целеви бюджет да възлага и осигурява необходимите условия за извършване спешни проучвания по предложен и внесен научно аргументиран проект за намаляване смъртността при болни с Ковид-19, за профилактиране страничните явления и късните усложнения.Проектът изисква апаратурно отстраняване факторите,които доказано убиват или водят до късни усложнения. 3.2.Съдаване у нас на поне 3/три /Центъра за интензивна апаратурна пурификация/подобно на хемодиализните центрове/ за тежко болни с Ковид-19 за профилактиране и намаляване страничните усложнения и смъртността . 3.3. Държавата и медиите да съдействат в популяризирането на безвредни средства,които приложени в домашни условия, биха намалили усложненията за постъпване в болница. Така би се намалил бързо и натиска върху здравната система.Такова средство от първа линия за противодействие на инфекцията ,би могло да бъде и аминокиселината L-лизин .Приложена в първите часове до 1-2 дни след получаване на първите симптоми съмнителни за Ковид-19 , приложена в продължение на 4-ри дни по схема описана в публикация в Credo web : ”Възможност за използване на L-лизин в терапията на болни с Covid-19 " https://www.credoweb.bg/publication/127246/vazmozhnost-za-izpolzvane-na-l-lizin-v-terapiyata-na-bolni-s-covid-19-dots-vmanev-klinichen-imunolog-wwwimmuno-bgorgп П.С.Пълният текст може да се прочете на линк в Credo web : https://www.credoweb.bg/publication/127321/zashto-balgariya-e-na-posledno-myasto-po-meditsinski-nauki-i-inovatsii-sred-stranite-chlenki-na-es

avatar
доц. Влади Василев Манев, дм

Клинична имунология

30 мар 2021 12:49

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ИНОВАЦИИ СРЕД СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ? Доц.Влади Манев–клиничен имунолог,председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия и имунопрофилактика на рака /www.immuno-bg.org / носител на приза „Изобретател на 2016 „ с три признати патента за имунотерапия на рака . ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯТ ДА ДЕФИНИРА: 1.Кои са стратегически важни за здравеопазването направления. Предлагаме това да са по дефиниция, медицински направления с най-голяма смъртност и застрашаващи националната сигурност. 1.1.Парламентът да гласува бюджет на Министерството на здравеопазването за иновативно развитие на медицинската наука и практика. 1.2.Държавата по закон следва да има правото и задължението при признат патент за изобретение в стратегическо важно за държавата направление в медицината да придобива интелектуалната собственост, като изкупува признатия патент за изобретение и инвестира за неговото внедряване. Нормативно следва да се осигури прилагане на нормативната практика на една от водещата в иновациите страна /Германия / в страните членки на ЕС , а именно : 1.3.При придобиване от държавата на интелектуална собственост върху признат патент за изобретение в стратегически важни за държавата направления и при успешно внедряване,държавата като законов собственик възвръща многократно вложените средства за внедряване. като продава лицензии от патента./Германия / 2.Разкриване в МЗ на сектор или отдел за „Иновативно развитие на медицината и внедряване на признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления на медицината .” В състав : специалист по патентно право и лекар изобретател , патентопритежател с минимум три признати патента за изобретения. 2.1. Нормативно да се гласуват правомощия на МЗ да възлага и финансира иновативни проекти предложени от академични структури,от частни лечебни заведения, нестопански здравни организации и частни физически лица,хабилитирани с висше медицинско образование, когато предложените проекти са тематично по изброените стратегически важни за държавата направления. 2.2.Разкриване на специализирана иновативна медицинска структура за правене на иновативна медицина/Център, Институт за клетъчна имунотерапия и имунопрофилактика на рака . 2.3..Държавна политика за създаване, мотивиране,протектиране и опазване за държавата на иновативно мислещи лекари,молекулярни и клетъчни биолози, доказали рецидивиращо иновативно мислене, изпреварващо времето, практиката, структурите и нормативите при признати най-малко три патента за изобретения в стратегически важни за държавата направления . 3.За период от 4-ри години до внедряване на патента за изобретение в стратегически важно за държавата направление в този период държавата осигурява на патентопритежателя законов статут на „Комисар по темата или направлението”. Този статут дава правомощия на патентопритежателя за пълна и безусловна подкрепа от държавата за реализиране работата по етапите на внедряване. 3.1. МЗ следва да получи нормативно права като се гласува целеви бюджет да възлага и осигурява необходимите условия за извършване спешни проучвания по предложен и внесен научно аргументиран проект за намаляване смъртността при болни с Ковид-19, за профилактиране страничните явления и късните усложнения.Проектът изисква апаратурно отстраняване факторите,които доказано убиват или водят до късни усложнения. 3.2.Съдаване у нас на поне 3/три /Центъра за интензивна апаратурна пурификация/подобно на хемодиализните центрове/ за тежко болни с Ковид-19 за профилактиране и намаляване страничните усложнения и смъртността . 3.3. Държавата и медиите да съдействат в популяризирането на безвредни средства,които приложени в домашни условия, биха намалили усложненията за постъпване в болница. Така би се намалил бързо и натиска върху здравната система.Такова средство от първа линия за противодействие на инфекцията ,би могло да бъде и аминокиселината L-лизин .Приложена в първите часове до 1-2 дни след получаване на първите симптоми съмнителни за Ковид-19 , приложена в продължение на 4-ри дни по схема описана в публикация в Credo web : ”Възможност за използване на L-лизин в терапията на болни с Covid-19 " https://www.credoweb.bg/publication/127246/vazmozhnost-za-izpolzvane-na-l-lizin-v-terapiyata-na-bolni-s-covid-19-dots-vmanev-klinichen-imunolog-wwwimmuno-bgorgп П.С.Пълният текст може да се прочете на линк в Credo web : https://www.credoweb.bg/publication/127321/zashto-balgariya-e-na-posledno-myasto-po-meditsinski-nauki-i-inovatsii-sred-stranite-chlenki-na-es

avatar

avatar