Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: a1be35fb6c577edec3fc017cb0cf6130 (see http://g.co/ng/security#xss)

Лечението на COVID-19 година по-късно

Участници

Мнения

bc86566eeb53be1e6ea2fe6697af6d6f

Описание

Уважаеми лекари от различни специалности, в CredoWeb решихме да създадем виртуално пространство за професионален диалог и обмяна на мнения за лечението на Covid-19. Ще публикуваме видеа, текстове и презентации по темата от колеги, които натрупаха значителен опит в терапията на пациенти с пандемичния вирус. Поканата към вас е да споделяте собствения си клиничен опит, наблюдения, конкретни случаи и казуси.

 

Една година след началото на пандемията вече има известна яснота и оформени терапевтични протоколи. Повечето от тях включват специфичните моноклонални антитела, витамини, антиоксиданти и микроелементи, кортикостероиди в белодробната фаза на заболяването, антибиотици при конкретни показания, антиагреганти и антикоагуланти, както и добре познати от други индикации медикаменти като колхицин и ивермектин.

 

Ясно е, че в различните клиники и школи има някои разминавания в терапевтичните подходи и това е напълно нормално с оглед липсата на дългосрочни проучвания и наблюдения. И все пак, какво смятате вие за лечението на Covid-19? Къде успявате и къде са най-сериозните затруднения?

Очаквам ви в дискусията!

С уважение, Петър Галев, оперативен директор на CredoWeb