Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: a58b5b1b2d2bc6dc1df459c595868fcb (see http://g.co/ng/security#xss)

Микроалбуминурия и артериална хипертония – предизвикателства и решения

Участници

Мнения

2bfc0922a6c4dd2a4263e6229a7b9c8f

Описание

Берлин-Хеми/А. Менарини Ви кани на мултидисциплирална дискусия на тема:

 

Микроалбуминурия и артериална хипертония – предизвикателства и решения

 

Тя е продължение на мултидисциплинарната среща на 25 май с лектори кардиологът проф. Иван Груев, ендокринологът проф. Михаил Боянов и нефрологът доц. Мила Любомирова.

В хода на дискусията водещите национални експерти ще отговарят на Вашите въпроси, ще коментират мнения и казуси от практиката.