Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 833d75b39266ff65911fe4b641eaec27 (see http://g.co/ng/security#xss)

Предсърдното мъждене в контекста на кардиоваскуларния континуум

Участници

Мнения

bd8897eb7065d9ac0163179f1e0f86d3

Описание

Берлин-Хеми/А. Менарини Ви кани на уебинар, в който специалисти от различни градове и школи ще споделят своя клиничен опит по темата:

 

Предсърдното мъждене в контекста на кардиоваскуларния континуум

Кога: 16 юни

Начало: 17 ч.

Продължителност: 120 мин.