Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 0876eb3f917fa1ac98a3cad4af864971 (see http://g.co/ng/security#xss)

Уроците от COVID за българската медицина и здравеопазване

Участници

Мнения

6e74acd4fec9fcbf944972f3e520c335

Описание

Уважаеми лекари, медицински специалисти и професионалисти,

 

пандемията все още не е приключила, но вече всички натрупаха сериозен опит в различни аспекти: от битката на първа линия, през дистанционните денонощни консултации на болни до силно затруднената работа с пациентите от други заболявания. Още дълго време ще анализираме и оценяваме какво точно се случи и как се справи нашата система. 

 

И освен голямо БЛАГОДАРЯ за всички, които работиха често на предела на силите си, сега е моментът да поговорим за задължителните промени, които не търпят отлагане. Например:

реални действия за завръщане на интереса към специалността "инфекциозни болести", както и много по-сериозен акцент в обучението на всички студенти-медици по отношение на инфекциите и епидемиите; обновяване, модернизиране и разширяване на инфекциозните клиники; архитектурни преустройства на големите болници, които да позволяват реално разделяне на потоците от инфекциозни и други пациенти в случай на нужда; реално завръщане на институцията "неотложна помощ" - с цялостното кадрово и логистично осигуряване; значително увеличение на щата на спешната медицинска помощ и осигуряване на атрактивно заплащане, което да привлече млади лекари там; сериозен и постоянен запас от медицински материали и медикаменти, от които имаме нужда при епидемии...

Може да се каже още много, имате думата! Какво мислите за уроците от пандемията които научихме и които не научихме?