Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 52493fd6e8947b1a0e735ad3a58570d9 (see http://g.co/ng/security#xss)

Живот със сърдечна недостатъчност - подходи в лечението на пациентите за по-добра прогноза и качество на живот

Участници

Мнения

7f239f6b82b4011c7b5a953d207458b0

Описание

Берлин-Хеми/А. Менарини Ви кани на уебинар - дискусия, посветен на ежедневната борба на кардиолози и общопрактикуващи лекари със сърдечната недостатъчност. В него ще се дискутира мястото на бримковите диуретици и бетаблокерите, оптимизирането на терапията при пациенти с CTR, pитъмно-проводните нарушения в контекста на сърдечната недостатъчност.
 

Кога: 8 юли 2021 г.

Начало: 17 ч.

Продължителност: 90 мин.