Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 31c738d49f7d5dca9055ce841654445d (see http://g.co/ng/security#xss)

Уместно ли е ОПЛ да се включат по-активно в лечението на COVID-19

Участници

Мнения

f1553883f8ede14d613b1681f085a324

Описание

Намерението на здравните власти у нас е общопрактикуващите лекари да получат допълнителни права за лабораторни и образни изследвания на пациентите с подозиран или доказан COVID-19 (извън регулаторните стандарти), но да поемат отговорността за терапията и проследването на пациентите с лека до умеренотежка форма на заболяването. Задно с това се предвижда пациентите с пандемичен щам да получават безплатно назначените от личния лекар медикаменти за лечение на вирусната инфекция.

 

Възможно ли е този процес да бъде организиран ефективно?; Как ще се разделят различните потоци от пациенти в кабинетите - инфекциозни и неинфекциозни?; Ще имат ли възможност ОПЛ да посещават голям брой пациенти по домовете?

 

Имате думата по тези и всички други въпроси, които имат отношение по темата на дискусията.