Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 67b20c4a804fa9d340cb9822482e5ebc (see http://g.co/ng/security#xss)

Нужен ли е Национален план за контрол на рака?

Участници

Мнения

3e6d93f8daf707d9464a6b1c728a47d2

Описание

Това е експертна дискусия, предназначена за онколози и лекари от мултидисциплинарните екипи, ангажирани с лечението на рака. Тя е част широка обществена кампания, която цели формулиране на идеи и професионални аргументи, които да помогнат на институциите в България да създадат и имплементират Национален план за борба на рака. Този документ за разлика от множеството отделни стратегии и програми до момента, трябва да гарантира комплексен подход за превенция, профилактика, ранна диагностика, бърз достъп на пациента до лечение и ефективна грижа на болния и неговите близки. Модератор на дискусията е известният български онколог д-р Антоанета Томова. Тя ще обобщи и представи мненията и вижданията на Вас, специалистите на кръгла маса на тема: "Националният план за контрол на рака - мисията възможна" на 16 септември 2021 г. с участието на всички институции с отношение към здравепазването.