Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 4840f84955200c1a821af8c11975da2b (see http://g.co/ng/security#xss)

Оптимално лечение на остър и хроничен тонзилит в условията на все по-нарастваща антибиотична резистентност

Участници

Мнения

cba22d88d1e967c318c3927433911a2b

Описание

Здравейте колеги,

 

Обръщам към вас с идеята да обменим академичен и клиничен опит по отношение на лечението на острите и хронични тонзилити. Моментът е особено подходящ, защото по традиция през студените месеци се наблюдава повишена честота на острите респираторни вирусни инфекции, като в повечето случаи са засегнати горните дихателни пътища.

 

Намираме се и в пика на четвъртата вълна от COVID-19. Дори и след отминаването й, вероятно вирусът ще продължи още дълго да живее сред нас. А при голяма част от заразените случаи с COVID-19 клиничната картина е много сходна с тази на острите тонзилити и тонзилофарингити, което налага отново да си припомним основните принципи за оптималното лечение на възпалителните заболявания на горните дихателни пътища и по-точно на небните тонзили и фаринкса. Да не забравяме, че те са особено чести сред детската популация, което изисква от нас да бъдем прецизни и адекватни както по отношение на диагностиката, така и на терапията, която назначаваме.

 

В тази връзка особено притеснително е, че продължава да бъде масова практиката да се лекува всяка остра инфекция с антибиотици. Това е напълно неоправдано. Знаем, че в близо 80% от случаите причините, които могат да доведат до тези заболявания, са вирусните инфекции. Тук даването на антибиотици не само е безполезно, а и може да бъде контрапродуктивно, тъй като такава терапия няма никакво влияние върху вируса. Напротив – създава и култивира тежко патогенна резистентна флора, след което се стига до момента, когато след няколко изпити антибиотика нямаме желания ефект. И практически се изчерпваме във възможностите за лечение. 

 

Бих искал да акцентирам и върху една друга, не по-малко тревожна страна на проблема, а именно хронифицирането на тези инфекции. Статистиката сочи, че 24% от общата популация на децата са с хроничен тонзилит, като 43% от тях са в групата на често боледуващите деца. Най-висока заболеваемост от хроничен тонзилит се наблюдава във възрастта 16-20 години. Освен че води до честа употреба на антибиотик, в много от случаите хроничният тонзилит налага и хирургично лечение.

 

Колеги, с оглед на всичко това ви каня в настоящата дискусия заедно да обсъдим важни въпроси като:

 

🟢Как да преодолеем трудностите при отдиференцирането на вирусния от бактериален тонзилит?

 

🟢Какъв е минимумът от параклинични изследвания за назначаване на релевантна антибактериална терапия?

 

🟢Наблюдава ли се прибързано предписание на антибиотици с цел предотвратяване на евентуални усложнения?

 

🟢По какъв начин можем да намалим прекомерната употреба на антибиотици?

 

🟢Как да подобрим качеството на живот на пациентите, особено при хроничните форми на заболяването?

 

В този контекст бих искал да припомня и основните терапевтичните цели, които си поставяме при остри и хронични тонзилити - етиологично повлияване на процеса, бързо и трайно елиминиране на възпалението и болката, ефикасно повлияване на различните клинични симптоми, добър профил на безопасност на медикаментите, които ще използваме.

 

Бих искал да насоча вашето внимание към едно лекарство, което отговаря на всички критерии за лечение на остър и хроничен тонзилит и тонзилофарингит, увеличени тонзили и във време на възстановителния период след тонзилектомия. Това е Тонзилотрен. 

 

Той има изразено противовъзпалително, лимфотропно, имуномодулиращо и епителотропно действие. Тонзилотрен е и единственото лекарство у нас за профилактика на рецидивиращ тонзилит, като чувствително намалява честотата на инфекциите и нуждата от антибиотично лечение. Ще се радвам да споделите и Вие Вашия практически опит с него.

 

Важно за нашата практика е, че ползите от приложението на Тонзилотрен са потвърдени от редица клинични проучвания с GCP стандарт. А през 2017 година на XII национален конгрес по оториноларингология ние, водещи оториноларинголози и педиатри в страната, подписахме и консенсус за терапевтичната ефективност на Тонзилотрен при хронично-рецедивиращ тонзилит.

 

Подробна информация ще намерите в таб РЕСУРСИ по-горе. 

 

Уважаеми колеги,

 

Ще се радвам да се включите активно в дискусията и да споделите своите знания и клиничен опит по отношение на представената проблематика.

 

Доц. д-р Христо Златанов, дм

Оториноларинголог, Началник отделение, УНГ клиника, ВМА, гр. София

Видео