Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 3de1f8d3642c20f3bb1120d6ed17c9c5 (see http://g.co/ng/security#xss)

Профилактика на инсулт и системна емболия при пациенти с неклапно предсърдно мъждене

Участници

Мнения

d00135ed218686334f28f90380fcc719

Описание

Берлин-Хеми/А. Менарини Ви кани на уебинар - дискусия, посветен на профилактиката на инсулта и системната емболия при пациенти с неклапно предсърдно мъждене.

 

Във фокуса на виртуалното събитие ще бъдат предизвикателствата пред Вас, кардиолозите и невролозите, да постигнете баланс между риска от кървене и профилактиката на инсулта във времена, в които предсърдното мъждене е значим социален, здравен и икономически проблем, особено сред застаряващото население.

 

Модератори ще бъдат кардиолозите проф. Федя Николов и проф. Людмила  Владимирова и неврологът проф. Пенка Атанасова от УМБАЛ "Св. Георги"- Пловдив.

 

Кога: 7 октомври 2021 г.

Начало: 18 ч.

Продължителност: 90 мин.