Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 2ffc9864d79f0469e7e3833b27f35888 (see http://g.co/ng/security#xss)

COVID-19 асоциирани пневмонии и антибиотична резистентност

Участници

Мнения

ebd8da0a7fca072d73ce744ca79a0b24

Описание

Уважаеми колеги,

намираме се в пика на поредната вълна на COVID-19. Бактериалните пневмонии в резултат на вируса са често срещани в клиничната практика. Ето защо е важно да се разгледат възможностите за тяхното лечение.

Очаквам Ви в дискусията с въпроси и коментари!

Проф. Георги Момеков, Ръководител на Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология към Фармацевтичен факултет при МУ София.

 

BG355/11.2021