Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding: 8fd1fbe7136d09089f924134f80d9a1e (see http://g.co/ng/security#xss)

Как антимикробната резистентност се превърна в глобален здравен проблем?

Участници

Мнения

6917080789f69564327df7bd0b09ee2e

Описание

Тази дискусията е фокусирана върху антимикробната резистентност като глобален здравен проблем. През последните години той става все по-сериозен, а причината  е, че лекарите масово изписват антибиотици, което води до тяхната свръхконсумация. Проблемът ескалира особено по време на пандемията от COVID-19, когато започна масово използване на антибиотици от всякакъв характер още от  старта на терапията, което е изключително неправилно.

Прогнозите на СЗО са, че през 2050 г. ще има годишно по 10 млн. жертви на полирезистентни щамове, тъй като в резултат на използването на неподходящи антибиотици и прилагането на неправилен терапевтичен режим, ние ще остананеч практически без никакви средства за терапия. Най-вероятно това ще се превърне в следващата пандемия.

Настоящата дискусия е за микробиолози, анестезиолози, пулмолози с болнична практика, инфекциозисти, хирурзи, уролози и АГ. Модераторът д-р Александър Колевски, началник на Централна лаборатория по микробиология в Александровска болница, ще ги запознае кога и как трябва да стартира антибиотичната терапия,  ще представи съвременните възможности за микробиологична диагноза и ролята на микробиологичната експертиза, с предизвикателствата на грам-отрицателните патогени и вътреболничните инфекции. Обект на дебат ще бъдат стратегическите антибиотици и предимството на изваждането им от клиничните пътеки с цел свобода да избора и предоляване на финансовите ограничения.

Дискусията ще продължи 3 седмици. Участниците в нея ще могат да споделят мнения и да задават въпроси. Изводите от  виртуалния дебат ще бъдат обобщени и представени на кръгла маса през декември на здравните институции с идеята България  да се сдобие с работеща стратегия срещу антимикробната резистентност.