SafeValue must use [property]=binding: undefined (see http://g.co/ng/security#xss)

Изложение Булмедика/Булдентал с какво бе полезно за мен?

Отворена

5
Участници
1
Коментара
Специализираното международно изложение Булмедика/Булдентал търси отзивите на специалистите, които имат интерес или са посетили бизнес платформата. Изказвайте съвети, критики и мнения в нашата дискусия.

Описание

Специализираното международно изложение Булмедика/Булдентал търси отзивите на специалистите, които имат интерес или са посетили бизнес платформата. Изказвайте съвети, критики и мнения в нашата дискусия. 

5
Участници
1
Коментара

Коментари

7 фев 2017 13:15

Цялата информация за миналогодишното издание на Булмедика/Булдентал може да откриете тук: Новини / Булмедика / Булдентал